Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie działań w ramach projektu „White Snow”

Data publikacji 23.10.2023

Zatrzymanie 83 osób zajmujących wysokie pozycje w hierarchii przestępczej, zabezpieczenie ponad 12 ton narkotyków wartych prawie 1,2 mld euro, 160 szt. broni palnej, tysiąc elementów broni palnej, ponad 10 tys. sztuk amunicji oraz zlikwidowanie 2 laboratoriów narkotyków i plantacji konopi, to niektóre efekty działań uzyskanych w ramach projektu „White Snow” realizowanego z inicjatywy CBŚP i włoskiej Centralnej Dyrekcji ds. Służb Antynarkotykowych (DCSA), przy udziale COPE MSWiA. Projekt zakończył się 15 października 2023 roku.

W lutym w Madrycie oraz we wrześniu w Neapolu odbyły się kolejno drugie oraz trzecie spotkanie wysokiego szczebla, w którym udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki. W przedsięwzięcach uczestniczyli przedstawiciele służb zagranicznych: Włoch, Hiszpanii, Litwy, Kolumbii, Niderlandów, Szwecji, a także reprezentanci Europolu, Frontexu, MAOC (N) (Centrum Analiz i Operacji Morskich) oraz europejskich platform przeciwko zorganizowanej przestępczości narkotykowej „EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne” i „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”. Spotkania wysokiego szczebla poświęcone były w szczególności pracom nad wzmocnieniem dynamiki reagowania służb uczestniczących w projekcie wobec ujawnionego zagrożenia przestępstwem narkotykowym oraz dalszej współpracy na poziomie taktycznym, eksperckim i szkoleniowym. Ponadto uczestnicy zapoznali się z elementami składającymi się na złożoną sytuację narkotykową w Kolumbii, jak również mieli okazję przyjrzeć się zagrożeniom związanym z produkcją i obrotem narkotykami z perspektywy agend unijnych i międzynarodowych.

W 2023 roku w ramach „White Snow” zorganizowano także dwa szkolenia międzynarodowe, podczas których funkcjonariusze polscy i zagraniczni zdobyli specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające im skuteczniej realizować codzienne zadania związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W marcu doskonaleniem objęto zdolności prowadzenia czynności w związku z wykorzystywaniem kryptowalut w procederze nielegalnego obrotu narkotykami.

W czerwcu natomiast doskonalono umiejętności prowadzenia działań z wykorzystaniem dronów. Na szkoleniu zorganizowanym w Warszawie stawili się policjanci z CBŚP oraz funkcjonariusze z krajów partnerskich, w tym z Hiszpanii, Litwy i Włoch. Uczestnicy wspólnie ćwiczyli i podnosili zdolności kierowania statkami powietrznymi. Szkolenie obejmowało uzyskanie uprawnień do lotów poza zasięgiem wzroku, a także zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych z użyciem kamer termowizyjnych, stosowanie systemów antydronowych, modelowanie 3D i skaning laserowy. Uzyskane przez funkcjonariuszy polskich i zagranicznych umiejętności stosowane będą w codziennej praktyce policyjnej w obszarze walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Organizacja opisanych szkoleń pozwoliła z sukcesem zakończyć zadania przewidziane do wykonania w module treningowym projektu – zrealizowano wszystkie z zaplanowanych przedsięwzięć ukierunkowanych na budowanie potencjału kadr organów ścigania.

W październiku w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt z udziałem partnerów projektu oraz zaproszonych gości. Oprócz podsumowania dwóch lat pracy nad działaniami strategicznymi oraz szkoleniowymi, przedstawiono również wyniki działań operacyjnych.

W ramach projektu "White Snow" podczas międzynarodowych spotkań koordynacyjnych wspólnie z partnerami projektu definiowano kierunki czynności wykrywczych wobec zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją, handlem i przemytem środków narkotycznych. Działania te doprowadziły w szczególności do zatrzymania 83 osób zajmujących wysokie pozycje w hierarchii przestępczej (tzw. HVT – High Value Target), a także do zabezpieczenia ponad 12,1 tony narkotyków o szacowanej wartości czarnorynkowej prawie 1,2 miliarda euro. Zlikwidowano 2 laboratoria narkotyków syntetycznych oraz jedną plantację konopi. Zabezpieczono 160 sztuk broni palnej, 400 sztuk pistoletów sygnałowych, tysiąc elementów broni palnej, a także ponad 10 tys. sztuk amunicji różnego kalibru. W zakresie mienia dokonano zabezpieczenia gotówki w kwocie 5,77 mln euro oraz pojazdu o wartości 43 tys. euro.

Projekt White Snow formalnie się zakończył, jednak nie jest to koniec działań podejmowanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Już w 2022 roku CBŚP wspólnie z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz hiszpańską Policia Nacional  rozpoczęło prace nad propozycją projektu o roboczym kryptonimie EMERALD, który będzie zajmował się kwestią zwalczania produkcji oraz przemytu produktów z tak zwanej grupy „cannabis”. Propozycja ta uzyskała poparcie Komisji Europejskiej, w efekcie czego projekt został zatwierdzony. Planowane rozpoczęcie działań zostało przewidziane na listopad 2023 roku.

Warto zapoznać się z przedsięwzięciami w ramach projektu „White Snow”, o których pisaliśmy:
CBŚP zainicjowało projekt „White Snow”
Pierwsze spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu „White Snow”
Międzynarodowe szkolenia funkcjonariuszy służb śledczych w ramach projektu „White Snow”
Konferencja podsumowująca pierwszy roku projektu „White Snow”
Spotkanie koordynacyjne Polska - Kolumbia w ramach projektu „White Snow”
Wizyta delegacji Policji Krajowej Republiki Kolumbii w Polsce w ramach projektu „White Snow”
Druga edycja szkolenia dotyczącego kryptowalut w ramach „White Snow”
Spotkanie koordynacyjne Polska - Kolumbia w ramach projektu „White Snow”
Spotkanie eksperckie szefów służb pionu narkotykowego w ramach projektu „White Snow”

Zdjęcia: CBŚP

 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
 • konferencja kończąca White Snow
Powrót na górę strony