Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Policji Krajowej Republiki Kolumbii w Polsce w ramach projektu „White Snow”

Data publikacji 23.02.2023

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie koordynacyjne pomiędzy przedstawicielami Policji polskiej i kolumbijskiej, dotyczące problematyki zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu towarzyszył Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki. Delegacji kolumbijskiej przewodniczył Generał Brygadier Carlos Humberto Rojas Pabon - Szef Policji Regionu Metropolitalnego Valle de Aburra.

W dniach 21-23 lutego 2023 roku gościmy w Polsce delegację kolumbijskiej Policji Krajowej w ramach projektu „White Snow”, który jest realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jednym z najważniejszych elementów wizyty delegacji kolumbijskiej w Polsce było wczorajsze spotkanie w siedzibie Komendy Głównej Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. Miało ono na celu zaprezentowanie bieżących efektów realizacji projektu „White Snow”, a także omówienie kluczowych kierunków współpracy w zakresie pracy operacyjnej oraz pozaoperacyjnej. Podczas spotkania wielokrotnie podnoszono kwestię wysokiej wagi harmonijnej współpracy międzynarodowej pomiędzy polską i kolumbijską Policją, szczególnie w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

Delegacja kolumbijska, której przewodniczy Generał Brygadier Carlos Humberto Rojas Pabon - Szef Policji Regionu Metropolitalnego Valle de Aburra, odwiedziła wczoraj także siedzibę Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie została przyjęta przez nadinsp. Pawła Półtorzyckiego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, w towarzystwie insp. Piotra Stasiaka Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Spotkanie w tym miejscu było okazją do omówienia szczegółów współpracy policjantów CBŚP i kolumbijskich funkcjonariuszy.

Kolejnym punktem wczorajszego dnia było zapoznanie się z programem szkoleniowym polskiej Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a przede wszystkim w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Gości z Kolumbii przywitała insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w towarzystwie mł. insp. Tomasza Rylskiego Zastępcy Komendanta CSP.

Zakończeniem wczorajszego dnia była nocna videokonferencja z kierownictwem Dyrekcji Antynarkotykowej (DIRAN), podczas której omówiono bieżącą współpracę oraz wspólne aktywności w przyszłości.

Dzisiaj odbyło się spotkanie policjantów kolumbijskich z polskimi funkcjonariuszami w Zarządzie w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, w którym uczestniczył także nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Następnie delegacja kolumbijska wraz z policjantami CBŚP, którym przewodniczył nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP, w towarzystwie insp. Mariusza Kudeli Zastępcy Komendanta CBŚP, udała się na spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, gdzie omówiono kolejne aspekty współpracy.

Wizyta delegacji kolumbijskiej w Polsce jest realizowana we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Przedsięwzięcie jest trzecią wizytą koordynacyjną z partnerem kolumbijskim w ramach projektu „White Snow”, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia multidyscyplinarnej współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez polską Policję oraz europejską platformę EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Należy podkreślić, że współpraca z Policją Krajową Republiki Kolumbii pozostaje jednym z priorytetowych kierunków rozwoju na rzecz wspólnego zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, w tym w kontekście dialogu Unia Europejska-Kolumbia.

W czasie wizyty w Polsce delegacja kolumbijskiej Policji Krajowej miała możliwość zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez polską Policję w ramach zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej, m.in. dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. W wizycie studyjnej wziął udział Pan Cristian Quitian Castrillon Konsul Ambasady Republiki Kolumbii w Polsce, która aktywnie wspiera współpracę pomiędzy polską i kolumbijską Policją w ramach projektu „White Snow”.

***

Projekt White Snow jest inicjatywą Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej, którego podstawowym celem jest wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

logo Empact

Materiał foto: CBŚP, CSP i KGP

 • spotkanie służbowe
 • spotkanie służbowe
 • spotkanie służbowe
 • Członkowie delegacji kolumbijskiej podczas spotkania z kierownictwem CBŚP.
 • Członkowie delegacji kolumbijskiej podczas spotkania z kierownictwem CBŚP.
 • Komendant CBŚP wręcza upominek przedstawicielowi delegacji kolumbijskiej.
 • Kierownictwo CBŚP oraz Centrum Szkolenia Policji, prezentują różne przedmioty członkom delegacji kolumbijskiej.
 • Funkcjonariusze CBŚP oraz Centrum Szkolenia Policji.
 • Przedstawiciel delegacji kolumbijskiej wręcza upominek Komendant Centrum Szkolenia Policji.
 • Wspólna videokonferencja kierownictwa CBŚP oraz delegacji kolumbijskiej z kierownictwem Dyrekcji Antynarkotykowej w Kolumbii.
 • Wspólna videokonferencja kierownictwa CBŚP oraz delegacji kolumbijskiej z kierownictwem Dyrekcji Antynarkotykowej w Kolumbii.
 • Wspólna videokonferencja kierownictwa CBŚP oraz delegacji kolumbijskiej z kierownictwem Dyrekcji Antynarkotykowej w Kolumbii.
Powrót na górę strony