Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca pierwszy roku projektu „WHITE SNOW”

Data publikacji 19.01.2023

W Brukseli odbyła się konferencja – Interim Conference – w ramach międzynarodowego projektu „White Snow”, realizowanego z inicjatywy CBŚP oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji ds. Służb Antynarkotykowych (DCSA), przy udziale Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie wieloaspektowych międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Spotkaniu partnerów projektowych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady UE, przewodniczył Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki. Konferencja była przede wszystkim okazją do przedstawienia obecnego stanu realizacji działań w projekcie „White Snow”, w tym podsumowania dotychczasowych rezultatów uzyskanych w poszczególnych jego obszarach tj. koordynacyjnym, szkoleniowym oraz strategicznym.

W pierwszym roku projektu przeprowadzono 14 międzynarodowych spotkań koordynacyjnych, podczas których wspólnie omówiono kierunki czynności wykrywczych wobec zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją, handlem i przemytem środków narkotycznych. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania 10 osób zajmujących wysokie pozycje w hierarchii przestępczej (tzw. HVT – High Value Target), a także do zabezpieczenia ponad 1 tony narkotyków o szacowanej wartości czarnorynkowej prawie 11,3 miliona euro.
W ramach „White Snow” zorganizowano trzy z pięciu zaplanowanych szkoleń międzynarodowych, podczas których funkcjonariusze polscy i zagraniczni zdobyli specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające im skuteczniej realizować codzienne zadania związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Szkolenie opisano w materiale pt.: Międzynarodowe szkolenia funkcjonariuszy służb śledczych w ramach projektu „White Snow”.

W obszarze strategicznym poza konferencjami otwierającą oraz śródokresową, zorganizowano pierwsze spotkanie wysokiego szczebla (1st High Level Meeting). W efekcie dyskusji prowadzonych przez przedstawicieli  podczas obrad kontynuowane są prace nad opracowaniem projektu dokumentu odnoszącego się do problematyki natychmiastowej reakcji na zagrożenie przestępczością narkotykową, który stanowi element spektrum działań ukierunkowanych na wzmocnienie policyjnej współpracy międzynarodowej pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie.

W nadchodzącym roku w ramach projektu „White Snow” zaplanowano kolejne spotkania koordynacyjne, szkolenia i przedsięwzięcia z udziałem przedstawicieli kierownictwa służb antynarkotykowych krajów zrzeszonych w inicjatywie tj. Polski, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Niderlandów, Szwecji i Kolumbii. Projekt potrwa do października 2023 roku.

Warto również zobaczyć: CBŚP zainicjowało projekt „White Snow”.

Powrót na górę strony