Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca projekt „The Power of Synergy…”

Data publikacji 10.11.2015

W dniach 4-6 listopada 2015 r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja CBŚP, SG i ABW na temat zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich był realizowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu od przeszło roku i obejmował cykl szkoleń i warsztatów dla funkcjonariuszy wskazanych służb.

W konferencji udział wzięli m. in. przedstawiciele SG, ABW i CBŚP, a tematyka obejmowała walkę z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do rozważenia aktualnych oraz prognozowanych zagrożeń, płynących ze strony szeroko rozumianego świata przestępczego. Była to również okazja, by przedstawić możliwości współpracy pomiędzy podmiotami zwalczającymi przestępczość transgraniczną i zorganizowaną w Polsce. Pomimo odmiennego charakteru, współpracujące w ramach projektu służby, posiadają wspólną płaszczyznę w postaci działań polegających na wykrywaniu oraz eliminowaniu zjawisk przestępczych. Płaszczyzna ta stanowi podstawę do dyskusji związanej m.in. z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państw stowarzyszonych w strefie Schengen, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznego sposobu fizycznego zatrzymania sprawcy przestępstwa oraz aktualną problematyką wspólnego prowadzenia działań specjalnych, których realizacja wymaga szczególnych umiejętności. Poruszony został m. in. temat skutecznego zapobiegania oraz zwalczania zjawisk przestępczych, poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnych informacji, w tym danych związanych z przemieszczaniem się osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W ramach dwóch grup tematycznych (działania specjalne – realizacyjne oraz operacyjno – śledcze) uczestnicy konferencji omawiali zagadnienia właściwe dla poszczególnych obszarów panelowych. Obok zaplanowanych wykładów przeprowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów zewnętrznych (w tym z Austrii, Wielkiej Brytanii i Łotwy), wybrani uczestnicy – przedstawiciele poszczególnych instytucji, występowali w roli prelegentów prowadzących poszczególne panele tematyczne. Konferencja stworzyła możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, know-how w zakresie multidyscyplinarnego podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

CBŚP

Powrót na górę strony