Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:
insp. Kamil BRACHA
 

zastępca komendanta:
insp. Mariusz KUDELA 

 

zastępca komendanta:
insp. Adam CIEŚLAK

 

 zastępca komendanta:

insp. Paweł PÓŁTORZYCKI