Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:

nadinsp. Kamil BRACHA
 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Mariusz KUDELA 

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Adam CIEŚLAK

 

 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Paweł PÓŁTORZYCKI