Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Paweł PÓŁTORZYCKI

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Adam CIEŚLAK

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Mariusz KUDELA

 

 p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Piotr STASIAK

Polska Policja