Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymania i zarzuty w sprawie niegospodarności w jednym z krakowskich klubów sportowych

Data publikacji 10.09.2019

Policjanci CBŚP dzisiaj zatrzymali 4 osoby w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu jednego z krakowskich klubów sportowych, w łącznej kwocie ponad 7 mln zł, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 2,5 mln zł, w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu.

Zakres postępowania dotyczy również  zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze stratą finansową klubu, a także doprowadzenia do przyznania członkom zarządu znacznie zawyżonych wynagrodzeń, nadto przywłaszczenia kwoty 824.100 zł.

Policjanci CBŚP przeprowadzili dzisiaj działania na terenie woj. małopolskiego zatrzymując 4 osoby, które zostaną doprowadzone do prokuratury.

Mat. sporządzono na podst. informacji Działu Prasowego Prokuratury Krajowej

Polska Policja