Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Piotr Stasiak nowym Zastępcą Komendanta CBŚP

Dzisiaj w CBŚP odbyła się uroczysta odprawa, podczas której odczytano rozkaz personalny KGP powierzający obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji inspektorowi Piotrowi Stasiakowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Zarządu w Łodzi CBŚP.

Dzisiejsza odprawa kadry kierowniczej miała wyjątkowy charakter. Rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawłowi Półtorzyckiemu. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia CBŚP mł. insp. Krzysztof Uzar odczytał rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji dotyczący powierzenia z dniem 7 marca 2019 roku inspektorowi Piotrowi Stasiakowi obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Inspektor Piotr Stasiak ma 48 lat. Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału 2 Zarządu XVI w Łodzi CBŚ KGP,
  • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP,
  • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP,
  • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi CBŚP,
  • Naczelnik Zarządu w Łodzi CBŚP,
  • p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
Polska Policja