Szkolenie policyjnych specgrup CBŚP na Mazurach - Aktualności - Centralne Biuro Śledcze Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policyjnych specgrup CBŚP na Mazurach

Policjanci ze specgrup CBŚP doskonalili swoje umiejętności w zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców. Podsumowaniem 5 - dniowego szkolenia, były ćwiczenia praktyczne przeprowadzone w obiektach udostępnionych przez miasto i gminę Ostróda.

Szkolenie związane z taktyką i techniką zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców skierowane było do policjantów zespołów bojowych CBŚP. Miało na celu doskonalenie i wypracowanie właściwych umiejętności praktycznych. Szczególny nacisk położono na koordynację i współdziałanie funkcjonariuszy CBŚP z policjantami z innych jednostek, a także z żołnierzami, strażakami i ratownikami medycznymi.

Podczas szkolenia, funkcjonariusze poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z  taktyki specjalnej związanej z zatrzymywaniem osób w środkach komunikacji publicznej bądź próbujących znaleźć schronienie w budynkach.

Omówione i przećwiczone zostały zasady związane z likwidacją fabryk narkotyków, papierosów i alkoholu.

Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia były ćwiczenia praktyczne przeprowadzone w obiektach udostępnionych władze Ostródy.

kom. Rafał Szymański
mat. film. KWP Olsztyn

Ładowanie odtwarzacza...