Podstawowe zadania

Podstawowe zadania

Działania podejmowane przez CBŚP mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanej z aktami terroru.

Przestępczość KRYMINALNA:

 • zorganizowanych grup przestępczych prowadzących działania przestępcze o wysokim stopniu brutalizacji czynów – m.in. dokonujących zabójstw, przestępstw przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych, wymuszeń rozbójniczych, windykacji należności, uprowadzeń dla okupu,
 • zorganizowanych grup przestępczych związanych z przemytem i nielegalnym obrotem bronią palną i materiałami wybuchowymi,
 • zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw przeciwko dobrom kultury i dziełom sztuki,
 • zorganizowanych grup przestępczych zorientowanych na przestępczość przeciwko mieniu znacznej wartości w tym kradzieżami z włamaniem do obiektów i w transporcie, związanych z kradzieżą, przemytem i legalizacją wszelkiego rodzaju pojazdów lub innego mienia znacznej wartości,
 • zorganizowanych grup przestępczych ukierunkowanych na handel ludźmi, związanych z seksualnym wykorzystaniem nieletnich czy przestępczości okołoprostytucyjnej,
 • zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych lub wywodzących się z międzynarodowych struktur przestępczych,
 • realizację zadań wynikających ze zwalczania zjawiska terroryzmu oraz terroru kryminalnego.

Przestępczość NARKOTYKOWA:

 • zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych w zakresie produkcji i obrotu środkami odurzającymi zarówno na terenie kraju, jak i w obrocie międzynarodowym,
 • ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji narkotyków syntetycznych (laboratoriów),
 • współpraca z instytucjami i służbami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Przestępczość EKONOMICZNA:

 • rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw w obszarze podatku VAT w obrocie różnego rodzaju towarami, również o zasięgu międzynarodowym,
 • rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym międzynarodowej, związanej z przemytem, nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi oraz ujawnianiem i likwidacją nielegalnych miejsc produkcji wyrobów tytoniowych,
 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej i poważnej działającej na szkodę instytucji rynku finansowego,
 • zwalczanie oszustw o charakterze zorganizowanym w obrocie gospodarczym, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zwalczanie procederu prania pieniędzy pochodzących ze zorganizowanej działalności przestępczej oraz podejmowanie przewidzianych prawem działań mających na celu odzyskiwanie mienia od sprawców przestępstw.

Nagranie audio Podstawowe zadania CBŚP w formie dostępnej cyfrowo

Pobierz plik Podstawowe zadania CBŚP w formie dostępnej cyfrowo (format mp3 - rozmiar 2.75 MB)

Powrót na górę strony