Podstawowe zadania - Centralne Biuro Śledcze Policji

Podstawowe zadania

Podstawowe zadania

Działania podejmowane przez CBŚP mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

Przestępczość KRYMINALNA (obejmuje m.in.: zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, porwania dla okupu, terroryzm)

 • Rozpoznawanie grup przestępczych prowadzących działania przestępcze o wysokim stopniu brutalizacji czynów – dokonujących zabójstw, przestępstw przy użyciu broni palnej, wymuszeń rozbójniczych, windykacji należności,
 • Zwalczanie przestępstw związanych z przemytem broni i amunicji, nielegalnym obrotem bronią palną i materiałami wybuchowymi,
 • Eliminacja zorganizowanych grup dokonujących przestępstw uprowadzeń dla okupu i wymuszeń haraczy,
 • Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw związanych z kradzieżą pojazdów, ich przemytem i legalizacją, kradzieżami z włamaniem,
 • Zwalczanie przestępczości związanej z prostytucją, zapobieganie handlowi ludźmi,
 • Realizacja zadań wynikających ze zwalczania zjawiska terroru kryminalnego, terroryzmu i ekstremizmu,
 • Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Przestępczość NARKOTYKOWA (produkcja, handel, przemyt narkotyków)

 • Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych w zakresie produkcji i obrotu środkami odurzającymi zarówno na terenie kraju, jak i w obrocie międzynarodowym,
 • Ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji narkotyków syntetycznych (laboratoriów),Współpraca z instytucjami i służbami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Przestępczość EKONOMICZNA (pranie pieniędzy, afery bankowe, giełdowe, korupcja, itp.)

 • Rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw w obszarze podatku VAT w obrocie różnego rodzaju towarami, również o zasięgu międzynarodowym.
 • Rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • w tym międzynarodowej, związanej z przemytem, nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi oraz ujawnianiem i likwidacją nielegalnych miejsc produkcji wyrobów tytoniowych.
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i poważnej działającej na szkodę instytucji rynku finansowego.
 • Zwalczanie oszustw o charakterze zorganizowanym w obrocie gospodarczym, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.
 • Rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zwalczanie procederu prania pieniędzy pochodzących ze zorganizowanej działalności przestępczej oraz podejmowanie przewidzianych prawem działań mających na celu odzyskiwanie mienia od sprawców przestępstw.
Polska Policja