Historia CBŚP

Powstanie CBŚ KGP

CBŚ KGP powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do Spraw Narkotyków KGP. Genezy trzeba by szukać jeszcze w początkach lat dziewięćdziesiątych  ubiegłego wieku i w wydziałach K 17, przemianowanych później na wydziały do spraw przestępczości gospodarczej, oraz w wydziałach do walki z przestępczością narkotykową. CBŚ KGP było odpowiedzią polskiej Policji na zorganizowaną przestępczość, coraz bardziej panoszącą się w kraju.

Początki były trudne, a wyzwania stojące przed funkcjonariuszami CBŚ KGP olbrzymie. Do ich zadań należało m.in. opracowanie przestępczej mapy Polski, z zaznaczonymi strefami wpływów "Pruszkowa" i "Wołomina", ustalenie liderów, członków, struktur grup i szlaków przemytniczych. Wszystko po to, by zlikwidować grupy przestępcze działające na terenie kraju i nie dopuścić do odbudowania struktur grup już rozbitych. Na efekty pracy policjantów CBŚ nie trzeba było długo czekać. Sukcesywnie rozbijali główne grupy przestępcze z Pruszkowa i Wołomina oraz powiązane z nimi odłamy w całym kraju, pozbawiając je wpływów. 

Centralne Biuro Śledcze Policji

Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonowało jako komórka organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymagała jednak utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem. Celem zmiany, którą wprowadzono 9 października 2014 r., było wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

Dzięki wyodrębnieniu CBŚP ze struktur KGP, powstała wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu działania. Wprowadzona regulacja nadała także szersze uprawnienia Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji - głównym celem reorganizacji było przeniesienie uprawnień operacyjnych i procesowych, które dotychczas miał jedynie Komendant Główny Policji, na Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Ta zmiana pozwoliła usprawnić realizację zadań dotyczących bezpośredniego zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

Dyrektorzy Centralnego Biura Śledczego KGP

 • insp. Andrzej Borek
 • nadinsp. Kazimierz Szwajcowski
 • mł. insp. Janusz Gołębiewski
 • insp. Jerzy Kowalski
 • mł. insp. Janusz Czerwiński
 • insp. Jarosław Marzec
 • podinsp. Maciej Stańczyk
 • mł. insp. Paweł Wojtunik
 • nadinsp. Adam Maruszczak

Komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji

 • nadinsp. Igor Parfieniuk
 • insp. Renata Skawińska
 • nadinsp. Kamil Bracha
 • nadinsp. Paweł Półtorzycki

 

Powrót na górę strony