Doradca do spraw etyki

Doradca do spraw etyki w CBŚP

Doradca do spraw etyki w CBŚP: nadkom. Joanna Pławecka

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa,

(budynek nr 6, I piętro, p. 147), tel. 47 721 52 15.

W ramach realizacji „Programu wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji na lata 2021 – 2023” w Centralnym Biurze Śledczym Policji powołany został doradca do spraw etyki.

Do zadań doradcy do spraw etyki należy w szczególności prowadzenie działań:

  • doradczych w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem zadań służbowych przez policjantów i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji;
  • informacyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości etycznej oraz promowanie uczciwości wśród policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji;
  • informacyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilne.

Sygnaliści

Sygnaliści w Policji

Powrót na górę strony