Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Centralnym Biurze Śledczym Policji przez członków kierownictwa

Spotkania odbywają się indywidualnie w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Osoby zainteresowane rozmową z członkiem kierownictwa służbowego CBŚP proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia na Karcie zgłoszenia na rozmowę.

Zgłoszenia mogą być składane listownie, elektronicznie (na adres skargi.cbsp@policja.gov.pl) na Karcie zgłoszenia na rozmowę bądź też osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

Zgłoszenia na Karcie zgłoszenia na rozmowę niezawierające wypełnionych wymaganych pól będą pozostawione bez rozpoznania.
O terminie przyjęcia osoba zostanie powiadomiona pisemnie.

Karta zgłoszenia na rozmowę - do pobrania PDF

Powrót na górę strony