Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Cezary Luba

 

 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Mariusz Kudela

 

 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Piotr Stasiak

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Marek Odyniec

Powrót na górę strony