Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:

nadinsp. Paweł PÓŁTORZYCKI

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Adam CIEŚLAK

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Mariusz KUDELA

 

 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

insp. Piotr STASIAK

Powrót na górę strony
Polska Policja