Aktualności

Pierwsze spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu „EMERALD”

Data publikacji 21.05.2024

W dniach 15-16 maja 2024 roku w San Diego w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyło się pierwsze spotkanie wysokiego szczebla - High-Level Meeting w ramach projektu EMERALD, realizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz hiszpańską Policję Krajową przy wsparciu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Projekt EMERALD skupia się na wzmocnieniu interoperacyjności organów ścigania w zakresie zwalczania produkcji oraz przemytu produktów z grupy “cannabis”.

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie oddziału amerykańskiej agencji federalnej Drug Enforcement Administration (DEA) w San Diego - było pierwszym z trzech elementów Modułu Strategicznego projektu EMERALD - „Wzmocnienie interoperacyjności organów ścigania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania produkcji i przemytu produktów grupy Cannabis” - realizowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie uroczyście otworzyli Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Pan Mariusz Kasprzyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezary Luba oraz Kierownik Projektu podinsp. Michał Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania z Belgii, Hiszpanii, Francji, Mołdawii, Niderlandów, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także Centrum Analiz i Operacji Morskich (MAOC) oraz europejskiej platform przeciwko zorganizowanej przestępczości narkotykowej „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”.

Spotkanie było podzielone na dwa segmenty tematyczne, zgodnie z założeniami projektu.

Pierwszy z nich, moderowany przez podinsp. Michała Aleksandrowicza, poświęcony był przede wszystkim powołaniem Wspólnej Grupy Zadaniowej (EMERALD Joint Task Force) projektu, która będzie realizować zadania związane z analizą zjawiska produkcji oraz przemytu produktów z grupy “cannabis” oraz przygotowaniem raportu z propozycją rozwiązań operacyjnych oraz pozaoperacyjnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej pozwalających na zwiększenie skuteczności organów ścigania. Ponadto w czasie segmentu omówiono bieżące wyniki projektu oraz plany kolejnych działań w 2024 roku.

Należy podkreślić, że w ramach działań operacyjnych realizowanych ze wsparciem projektu EMERALD zabezpieczono narkotyki o łącznej wartości przekraczającej 180 milionów złotych.

Drugi segment był realizowany przez przedstawicieli Drug Enforcement Administration, w formie wizyty studyjnej na granicy pomiędzy USA oraz Meksykiem dotyczącej zwalczania przemytu narkotyków w warunkach transgranicznych oraz węzłach dystrybucyjnych cargo oraz przesyłek pocztowych. Uczestnicy spotkania odwiedzili między innymi okolice przejść granicznych San Ysidro i Otay Mesa, portu lotniczego Tijuana, a także jednostek penitencjarnych w regionie East Mesa.

Spotkanie wysokiego szczebla, które odbyło się w San Diego było pierwszym z zaplanowanych trzech spotkań, które będą realizowane w ramach projektu. Kolejne spotkania będą realizowane w Marsylii przy wsparciu francuskiej Służby Celnej oraz Edynburgu wspólnie z brytyjską National Crime Agency.

-----------------------------------------------

Projekt EMERALD jako cel podstawowy zakłada wzmocnienie możliwości oraz koordynacji działania organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, opierającej się na produkcji i przemycie produktów grupy „cannabis”. Tym samym główną osią działań będzie wsparcie realizacji spraw i operacji międzynarodowych z partnerami konsorcjum, a także budowanie potencjału kadr i struktur europejskiego pionu

Powrót na górę strony