Aktualności

Nielegalnie składowali około 70 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Funkcjonariusze CBŚP, KAS, inspektorzy WIOŚ w Łodzi, GIOŚ z Warszawy oraz prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Łodzi ustalili, że członkowie grupy wykonali ponad 3 tys. transportów z około 70 tys. ton niebezpiecznych odpadów, które następnie porzucono na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 490 mln zł. Do sprawy zatrzymano kolejne 3 osoby.

Funkcjonariusze z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi prowadzą śledztwo, które dotyczy wystawiania dokumentacji poświadczającej nieprawdę w zakresie związanym z transportem i utylizacją odpadów, mogących zagrozić ludziom i zwierzętom a także doprowadzić do skażenia gruntów i wód.

Działania śledczych prowadzone są wspólnie z łódzką Krajową Administracją Skarbową oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. W ich efekcie ustalono kolejnych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się obrotem odpadami niebezpiecznymi.

Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz transportu niebezpiecznych odpadów. Śledczy ustalili również, że za pośrednictwem podstawionych osób, podejrzani wynajmowali na terenie kilku województw nieruchomości oraz magazyny, na których następnie porzucali niebezpieczne odpady.

Funkcjonariusze ustalili, że członkowie grupy wykonali ponad 3 tys. transportów odpadów o łącznej masie około 70 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 490 mln zł, a straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln zł.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym (KAS) przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. W wyniku tych działań zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych, jak również różne nośniki danych.

Łącznie w sprawie występuje 48 osób podejrzanych, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełniania przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Wobec 14 osób na wniosek prokuratora zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

CBŚP/KAS
Fot./Film materiał archiwalny CBŚP muz. Universal Music Production

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.92 MB)

Powrót na górę strony