Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania z mundurem insp. Marka Odyńca Zastępcy Komendanta CBŚP

Data publikacji 01.03.2024

Wyjątkowe spotkanie miało miejsce dzisiaj w CBŚP, ponieważ po 32 latach z mundurem pożegnał się insp. Marek Odyniec Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Uroczysta zbiórka odbyła się w obecności p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, Komendanta CBŚP insp. Cezarego Luby oraz kadry kierowniczej CBŚP.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzono sztandar Centralnego Biura Śledczego Policji.

Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń dziękując za długoletnią służbę, przypomniał zgromadzonym gościom przebieg ścieżki zawodowej insp. Marka Odyńca wspominając, że ich drogi służbowe także się przeplatały. Zwrócił się do insp. Marka Odyńca gratulując sukcesów, uwieńczeniem których było objęcie stanowiska Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Przychodzi jednak taki czas jak dziś, gdy komendant Marek odchodzi na solidnie zapracowaną emeryturę. Na zakończenie swojej przemowy skierował życzenia zdrowia i radości „poza formacją, ale nie bez formacji”.

Następnie głos zabrał insp. Cezary Luba Komendant CBŚP, wspominając współpracę z insp. Markiem Odyńcem podkreślił, że żegnamy dzisiaj policjanta wyjątkowego, który zwalczał zorganizowaną przestępczość od 24 lat, od samego początku powstania Biura. Podziękował za współpracę, za to jakim był policjantem, przełożonym, a przede wszystkim jakim jest kolegą dla nas wszystkich. Wypowiedź zakończył życząc insp. Markowi Odyńcowi wszystkiego dobrego oraz realizacji celów, na które zabrakło do tej pory czasu.

Żegnający się ze służbą insp. Marek Odyniec rozpoczął przemowę od cytatu Andrzeja Sapkowskiego „Coś się kończy, coś się zaczyna”. Rozpoczętą służbę już zakończył, ale dzisiaj nie żegna się z Policją, bo tu pozostawia przyjaciół. Szczególne miejsce w jego sercu zawsze pozostanie dla Centralnego Biura Śledczego Policji, powiedział: „To że mogłem z Wami służyć to jest dla mnie wartością dodaną, to jest zaszczyt”. Insp. Marek Odyniec swoją przemowę zakończył dziękując wszystkim, z którymi współpracował na każdym etapie swojej służby, podkreślając, że zawsze mógł liczyć na wsparcie innych, bez względu na porę dnia.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Centralnego Biura Śledczego Policji oraz złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki.

*****

Insp. Marek Odyniec służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Sekcji Dzielnicowych w Komisariacie III Komendy Rejonowej Policji w Lublinie. W styczniu 1999 roku rozpoczął pracę w lubelskim wydziale Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, co było podstawą do sprecyzowania dalszego toku rozwoju zawodowego.

Niemal całe życie zawodowe insp. Marka Odyńca było związane z Biurem, najpierw z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji, a po reorganizacji w 2014 roku, z Centralnym Biurem Śledczym Policji zwalczając zorganizowaną przestępczość, skąd z dniem 28 lutego 2024 roku odszedł na zasłużoną emeryturę.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • 2010 – 2014 – Naczelnik Zarządu w Lublinie CBŚ KGP,
 • 2016 – 2018 – Naczelnik Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • 2018 – 2021 – Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • 2021 – 2024 – Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
 • uroczystość w CBŚP
Powrót na górę strony