Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W CBŚP odbyła się odprawa podsumowująca pracę w 2023 roku

Data publikacji 16.02.2024

Uroczystej zbiórce przewodniczył insp. Mariusz Kudela Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, który zwrócił się do kadry kierowniczej dziękując za zaangażowanie i ciężką pracę w minionym roku podkreślając, że przed nami kolejny rok wyzwań. W odprawie uczestniczył gość honorowy – nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który zarządzał CBŚP w minionym czasie.

Wyjątkowa zbiórka, jaką jest odprawa podsumowująca pracę CBŚP w 2023 roku odbyła się w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji. Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyła kadra kierownicza CBŚP, był insp. Mariusz Kudela Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, który w pierwszej kolejności podziękował za ciężką pracę w 2023 roku, zachęcając policjantów i pracowników CBŚP do wytężonych działań na rzecz walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Szczególne podziękowania za ciężką pracę, zaangażowanie, merytoryczne przygotowanie i ogromną determinację skierował do naczelników poszczególnych zarządów i wydziałów, z prośbą o przekazanie wyrazów szacunku i uznania podległym policjantom i pracownikom.

Podczas spotkania, Zastępca Komendanta CBŚP insp. Mariusz Kudela przedstawił uzyskane efekty pracy Biura w 2023 roku w odniesieniu do minionych lat. Szczegółowe wyniki CBŚP za 2023 rok zostały przedstawione w materiale pt.: Efekty pracy CBŚP w 2023 roku.

Następnie głos zabrał insp. Piotr Stasiak Zastępca Komendanta CBŚP, który omówił efekty pracy poszczególnych pionów, przedstawiając także największe sukcesy odniesione w minionym roku przez CBŚP.

Po podsumowaniu efektów pracy, głos zabrał honorowy gość uroczystej zbiórki nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który do 28 grudnia 2023 roku zarządzał Centralnym Biurem Śledczym Policji. Nadinsp. Paweł Półtorzycki podziękował kadrze kierowniczej nie tylko za miniony rok, ale za wieloletnią współpracę, prosząc o przekazanie słów uznania wszystkim policjantom i pracownikom CBŚP oraz partnerom współpracującym z CBŚP.

Powrót na górę strony