Aktualności

Insp. Cezary Luba Komendantem CBŚP

Data publikacji 09.02.2024

Dzisiaj w siedzibie CBŚP odbyła się uroczystość z okazji objęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Ta wyjątkowa chwila związana była z powołaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego na to stanowisko insp. Cezarego Lubę. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji wprowadził p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w obecności kadry kierowniczej CBŚP.

W sali konferencyjnej zgromadziła się kadra kierownicza Centralnego Biura Śledczego Policji. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony p.o. Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości nadkom. Przemysława Ideca oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii inspektor Cezary Luba przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek p.o. Komendantowi Głównemu Policji o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

P.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń przemowę rozpoczął od gratulacji, podkreślając przy tym, że dowodzenie Centralnym Biurem Śledczym Policji to wyzwanie, ale jest przekonany, że posiadane ogromne doświadczenie zawodowe pozwoli insp. Cezaremu Lubie stanąć na wysokości zadania.

Następnie głos zabrał inspektor Cezary Luba Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękując za zaufanie jakim został obdarzony, powiedział że dołoży wszelkich starań, aby podołać nowym wyzwaniom. Jednocześnie stwierdził: „...niemal cała moja służba w kraju była zawsze związana z Centralnym Biurem Śledczym, dlatego jest dla mnie niezwykłym honorem, że będę miał zaszczyt tym Biurem kierować...”.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

*******

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Cezary Luba ma 51 lat. Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1992 roku na stanowisku aplikanta w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Dziennikarstwo i Nauki Polityczne.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Od 2005 roku - Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
  • Od 2008 roku - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policj
  • Od 2014 roku – ekspert w Polskim Kontyngencie Policyjnym Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie,
  • Od listopada 2021 roku – Zastępca Szefa Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie,
  • Od 9 lutego 2024 roku - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.
Powrót na górę strony