Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca polsko-włoska w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej

Data publikacji 08.12.2023

Podczas wizyty we Włoszech przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zagranicznego partnera podsumowali wspólne działania wymierzone w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Zaprezentowali również perspektywy rozwoju punktów kontaktowych oraz przewidywane kierunki dalszej współpracy.

W Rzymie i Neapolu miało miejsce spotkanie przedstawicieli punktów kontaktowych, wyznaczonych na podstawie Porozumienia Wykonawczego zawartego pomiędzy Polską a Włochami o utworzeniu punktów kontaktowych i zasadach współpracy w zakresie wymiany informacji, w tym danych osobowych, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Centralne Biuro Śledcze Policji jest punktem kontaktowym ustalonym dla polskiej Policji. Idea utworzenia forum powstała przede wszystkim w celu skuteczniejszego realizowania zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową oraz wymianą informacji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Delegację polską reprezentował Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki, Naczelnik Wydziału Prezydialnego CBŚP oraz oficer łącznikowy Polskiej Policji we Włoszech podinsp. Magdalena Sochacka. Przedstawicielem strony włoskiej był między innymi Generał Brygady Guardia di Finanza Giampiero Ianni. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele D.C.S.A (Centralnej Dyrekcji Służb Antynarkotykowych), D.I.A. (Dyrekcji Śledczej ds. Zwalczania Mafii), S.C.I.P. (Służby Międzynarodowej Współpracy Policyjnej) oraz C.E.N (Narodowego Centrum Elektronicznego).

Podczas wizyty podsumowano wspólne działania wymierzone w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Centralne Biuro Śledczego Policji uczestniczy wraz z włoskim partnerem w projektach dotyczących przestępczości o charakterze mafijnym i zorganizowanym.

W trakcie spotkania przedstawiciele włoskich organów ścigania przedstawili wykorzystywane przez nich innowacyjne rozwiązania techniczno-prawne, w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej. Zaprezentowano również perspektywy rozwoju punktów kontaktowych oraz przewidywane kierunki dalszej współpracy.

W czasie dyskusji poruszona została także tematyka możliwego wpływu wojny w Ukrainie na porządek publiczny i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej oraz odniesiono się do zagadnień związanych z potencjalnymi środkami zaradczymi w tej materii.

Przedstawiciele Polskiej Policji złożyli również wizytę w Ambasadzie RP w Rzymie.

Powrót na górę strony