Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Śledztwa powybuchowe Opole 2023” - szkolenie grup ATK

Data publikacji 22.11.2023

Ogromne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „śledztwa po wybuchu” zrealizowało CBŚP, przy wsparciu KWP w Opolu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 policjantów, prokuratorów oraz funkcjonariuszy ABW. Celem szkolenia było utrwalenie wiedzy związanej z prawidłowym ujawnianiem i zabezpieczeniem śladów na miejscu eksplozji urządzenia wybuchowego, a także przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych z materiałami wybuchowymi oraz środkami inicjującymi.

Policjanci i pracownicy z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przygotowali i przeprowadzili szkolenie z zakresu śledztwa po eksplozji urządzenia wybuchowego. Celem szkolenia było utrwalenie wiedzy związanej z prawidłowym ujawnieniem i zabezpieczeniem śladów oraz dowodów w ramach śledztwa powybuchowego, a także  utrwalenie wiedzy związanej z przepisami bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i przestrzegania zasad obchodzenia się z materiałami wybuchowymi i środkami inicjującymi.

W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym funkcjonariusze zespołów ATK i nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z Komend Wojewódzkich Policji i Zarządów CBŚP z Opola, Białegostoku, Lublina i Wrocławia, a także funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, prokuratorzy z prokuratur rejonowych województwa opolskiego i Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczył także nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wraz z insp. Bartłomiejem Burniakiem, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Nad bezpieczeństwem prowadzonych zajęć czuwali m.in. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz ratownicy medyczni z KWP w Opolu.

Szkolenie odbyło się na poligonie wojskowym Górki-Winów 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Rozpoczęło się odprawą przeprowadzoną przez Naczelnika Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Roberta Lichotę, w towarzystwie ekspertów z zakresu minersko-pirotechnicznego CBŚP, którzy przedstawili założenia taktyczne oraz szkoleniowe. Następnie pirotechnicy zamontowali w trzech pojazdach przeznaczonych do ćwiczeń urządzenia wybuchowe, które zdetonowano obrazując w ten sposób skalę, siłę i skutek wybuchu. W kolejnej fazie szkolenia uczestnicy przeprowadzili oględziny miejsc zdarzeń z podziałem na odpowiednie strefy i m.in. opisując efekt wybuchu w protokołach. Wówczas także omówiono praktyczne aspekty ujawniania i zabezpieczania bardzo specyficznych śladów kryminalistycznych, jakie występują przy tego typu zdarzeniach.

Na zakończenie szkolenia prowadzący omówili także rolę, zadania i zakres czynności poszczególnych służb na miejscu zdarzenia, w którym wykorzystano materiały wybuchowe.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Music Production

  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
Powrót na górę strony