Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skuteczna walka z przestępczością narkotykową celem spotkania GIF z CBŚP i CSP

CBŚP wspólnie z CSP zorganizowało w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Pani Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny, nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP oraz insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant CSP w Legionowie.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy polską Policją oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym to zabezpieczone znaczne ilości prekursorów narkotykowych, setki tysięcy nielegalnie pozyskanych wyrobów medycznych oraz współpraca na poziomie strategicznym, międzynarodowym i eksperckim. Rozwój współpracy pomiędzy Policją oraz GIF, to konieczność podążania za trendami w zakresie przestępczości i budowanie umiejętności ich skutecznego zwalczania i zapobiegania. Polityka w tym zakresie jest realizowana przez zacieśnienie współpracy na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym - między innymi poprzez włączenie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w działania europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zgromadzonych gości przywitał nadinsp. Paweł Półtorzycki, który podkreślił rolę współpracy Policji z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Dziękując za dotychczasowe współdziałanie w walce z zorganizowaną przestępczością podkreślił, że przestępczość narkotykowa pozostaje jednym z priorytetów CBŚP, szczególnie w aspekcie wykorzystywania wyrobów medycznych przy produkcji narkotyków. W czasie spotkania Pani Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny wspólnie z przedstawicielami GIF mieli możliwość zapoznania się z procesem kształcenia policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzonego w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Warto podkreślić, że w tym obiekcie szkoleniowym realizowane są międzynarodowe projekty z udziałem wielu zagranicznych partnerów. Podczas wizyty naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP nadkom. Michał Aleksandrowicz przedstawił problematykę likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych z praktycznego punktu widzenia. W trakcie spotkania zaprezentowano także środki ochrony osobistej oraz wyposażenie wykorzystywane w tego typu działaniach.

Drugą część wizyty rozpoczęła insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, która omówiła charakterystykę funkcjonowania placówki szkoleniowej w systemie kształcenia policyjnego, a także ofertę kursów podstawowych i specjalistycznych, które są realizowane w CSP.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w czasie którego omówiono możliwości współpracy pomiędzy GIF, CBŚP oraz CSP w Legionowie w ramach kooperacji na gruncie szkoleniowo-dydaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, które stoją przed Inspektorami GIF realizującymi zadania kontrolne.

logo EMPACT

Materiał foto: CSP w Legionowie

  • Członkowie spotkania siedzący przy stole.
  • Komendanci CBŚP oraz CSP. Obok siedząca Generalna Inspektor Farmaceutyczna
  • Członkowie spotkania stojący na korytarzu
  • Członkowie spotkania stojący na korytarzu.
Powrót na górę strony