Aktualności

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej – sygn. akt X Ka 590/22 i sygn. akt V K 50/21

Data publikacji 07.12.2022

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy sygn. akt VK50/21, utrzymanego w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy sygn. akt XKa590/22, sąd orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych CBŚP i KGP na okres 3 miesięcy.

Powrót na górę strony