Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie strategiczne platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne w Lizbonie

Data publikacji 14.12.2022

W siedzibie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) odbyło się Spotkanie Strategiczne europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, które skupiło przedstawicieli krajów UE, a także EMCDDA, Europolu oraz CEPOLu.

Dwudniowe spotkanie o wymiarze strategicznym, zostało uroczyście otwarte przez nadkom. Michała Aleksandrowicza - Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, który od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego platformy.

W spotkaniu oprócz krajów pełniących funkcję Liderów Działań w Operacyjnym Planie Działań na rok 2022, wzięli udział również udział Zastępca Komendanta CBŚP insp. Piotr Stasiak, nadzorujący proces implementacji instrumentu EMPACT w CBŚP oraz Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, odpowiedzialny za wsparcie finansowania działań platformy.

Przedsięwzięcie było okazją do omówienia bieżących spraw oraz działań związanych z wdrażaniem zadań projektowych. Omówiono również kwestie ich finansowania z różnych źródeł m.in. z projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w nowej perspektywie 2021-2027 oraz grantów Europolu.

Istotnym elementem spotkania były prace nad budżetem platformy na rok 2023 obejmującym działania, które w swoim zakresem mają wszystkie cele strategiczne EMPACT wyznaczone przez Radę Unii Europejskiej.

Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach ustanowionego w 2021 roku instrumentu EMPACT 2022+ (będącego kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE) jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetu dotyczącego zagadnienia Narkotyków Syntetycznych/Nowych Substancji Psychoaktywnych, a funkcje Przewodniczącego platformy i Eksperta Krajowego pełnią funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

  • spotkanie z wieloma osobami
  • spotkanie z wieloma osobami
Powrót na górę strony