Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka CBŚP uczestniczyła w międzynarodowym szkoleniu we Francji

Data publikacji 10.08.2022

Policjantka CBŚP miała wyjątkową możliwość uczestniczenia we francuskim szkoleniu, które było okazją do doskonalenia języka francuskiego i poznania specyfiki francuskich organów ścigania. Podczas realizacji projektu, w którym brali udział przedstawiciele z 10 państw, policjantka zaprezentowała także sposób działania swojej formacji oraz zadania i cele jakie są stawiane CBŚP.

Funkcjonariuszka Centralnego Biura Śledczego Policji uczestniczyła w międzynarodowym programie doskonalenia zawodowego we Francji. Kurs odbył się w ośrodku szkolenia i doskonalenia francuskich policjantów. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie przedstawicieli organów ścigania z Wietnamu, Brazylii, Jordanii, Niemiec, Holandii, Chorwacji, Czech, Słowacji i Polski z organizacją i funkcjonowaniem Policji francuskiej i innych instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości i utrzymaniem porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na granicach, jak również poznanie zarysu francuskiego ustawodawstwa, ustroju politycznego oraz podziału administracyjnego przy jednoczesnym doskonaleniu znajomości języka francuskiego.

Każdy z uczestników  "Tematycznego doskonalenia językowego i poznania policyjnego środowiska francuskiego" (Thématique  – perfectionnement linguistique et découverte de l'environnement policier français) organizowanego przez Departament ds. Szkoleń Międzynarodowych Policji Republiki Francuskiej (DCIS), miał możliwość zaprezentowania również swojej formacji, zadań czy realizowanych obowiązków, co pozwoliło przybliżyć je funkcjonariuszom z innych krajów.

Oprócz zajęć typowo „lekcyjnych”, odbywających się w sali wykładowej, uczestnicy mieli możliwość wizytować Szkołę Wyższą Policji ENSP w Saint-Cyr-Mont d’Or, poznając nie tylko jej ofertę skierowaną do francuskich słuchaczy, ale również do zagranicznych oficerów policji, którzy mogą uczestniczyć w rocznym stażu wspólnie z funkcjonariuszami francuskimi.

W ramach wizyty można było także zwiedzić muzeum, w którym znajdują się różnego rodzaju eksponaty-narzędzia sprzed lat służące do popełniania przestępstw, jak również przedstawiono metody wykrywania i zabezpieczania śladów linii papilarnych, substancji psychotropowych, odkrycia w dziedzinie antropologii kryminalistycznej Alexandra Lacassagne (1843-1924) i myśli kryminalistycznej (Edmonda Locard 1877-1966 twórcy Policji naukowo-technicznej i pierwszego we Francji i na świecie laboratorium kryminalistycznego 1910 r.). W muzeum znajdują się również eksponaty obrazujące początki zdjęć sygnalitycznych i antropometrii sądowej będące inwencją Alphonsa Bertillon (1853-1914).

Ciekawą ilustracją zajęć wykładowych dot. sądownictwa francuskiego, orzekania, stron postępowania była wizyta w sądzie apelacyjnym w miejscowości Riom i udział w rozprawach, z których jedna miała bardzo innowacyjny charakter - odbywała się w formie wideokonferencji- połączenie było realizowane z aresztu śledczego z udziałem osadzonego i jego obrońcy.

Funkcjonariusze zapoznali się także z funkcjonowaniem lotniska międzynarodowego im. Antoine de Saint-Exupéry w Lyonie i pracą policji na granicach (police aux frontières) – będącej odpowiednikiem polskiej straży granicznej oraz działalnością jednostki specjalnej RAID – odpowiednika polskiego CPKP BOA.

Interesującym aspektem szkolenia była możliwość poznania technik optymalizacji potencjału (TOP) wykorzystywanych przede wszystkim we francuskim wojsku, ale wdrażanych też w Policji, mających na celu zastosowanie technik mentalnych i oddechowych mobilizujących zdolności poznawcze, fizjologiczne, emocjonalne i behawioralne służące zarówno regeneracji, jak i zwiększaniu efektywności i skuteczności działania w zależności od potrzeb. Metoda stworzona w latach 90-tych przez dr Edith Perreaut-Pierre – lekarkę sportową, była inspirowana psychologią motywacyjną, globalnym, systemowym podejściem psychoterapeutycznym do osoby, technikami obrazowania mentalnego i oddechowego. Początkowo metoda była włączona do szkolenia pilotów myśliwców we Francji, stopniowo rozpowszechniana w innych formacjach, ma na celu zapobieganie stresowi operacyjnemu i zarządzanie nim.

Przedsięwzięcie nie tylko pozwoliło na doskonalenie języka, zdobycie wiedzy dot. funkcjonowania organów ścigania we Francji, poszerzenie horyzontów kulturowych, ale również sprawdzenie się w realiach francuskojęzycznych i nawiązanie cennych zawodowych znajomości.

 

Powrót na górę strony