Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Adam Cieślak pełnomocnikiem KGP do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nowym Zastępcą Komendanta CBŚP insp. Marek Odyniec

Data publikacji 09.11.2021

„Na tak wysokie stanowiska nie awansuje się z przypadku” – takie słowa skierował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej do insp. Adama Cieślaka i insp. Marka Odyńca podczas uroczystej zbiórki w CBŚP. Spotkanie było okazją do podziękowania insp. Adamowi Cieślakowi, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta CBŚP za służbę w Biurze i powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta CBŚP insp. Markowi Odyńcowi, policjantowi z ponad 30-letnim doświadczeniem policyjnym. Uroczysta zbiórka odbyła się w obecności nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz kadry kierowniczej CBŚP.

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce dzisiaj w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji. To właśnie dziś podziękowaliśmy za dotychczasową pracę Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji inspektorowi Adamowi Cieślakowi, który z dniem 1 listopada 2021 roku został powołany na stanowisko pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Inspektor Adam Cieślak służbę w Policji rozpoczął 20 września 1995 roku w KRP Pruszków (KSP). Z Biurem związany jest od blisko 18 lat. Podczas służby przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej zdobywając doświadczenie, aby w 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP.

Inspektor Adam Cieślak w Biurze nadzorował pion zwalczający przestępczość ekonomiczną, był także odpowiedzialny za analizę kryminalną, wywiad kryminalny i Zarząd III. Za czasów tego Zastępcy Komendanta Centralne Biuro Śledcze Policji odnosiło spektakularne sukcesy w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w kraju i na arenie międzynarodowej. Ostatnie lata to rekordowe ilości przejętych nielegalnych papierosów i ton tytoniu, sukcesywnie likwidowane fabryki papierosów i krajalnie tytoniu, rozbijanie kolejnych gangów okradających Skarb Państwa i wreszcie przejmowanie majątków podejrzanym, a to wszystko także pod bacznym okiem inspektora Adama Cieślaka. Praca inspektora Adama Cieślaka w CBŚP to nie tylko ciężka służba i odnoszone spektakularne sukcesy, ale przede wszystkim ogromne wsparcie dla podwładnych, dbanie o atmosferę, zrozumienie dla policjantów i pracowników Biura i ich problemów nie tylko zawodowych, ale także tych prywatnych. Niewątpliwie dlatego ta uroczystość była przepełniona ogromnymi emocjami.

Zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości podkom. Piotra Morawskiego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii nadinspektor Paweł Półtorzycki podziękował swojemu dotychczasowemu zastępcy za służbę w CBŚP, podkreślając jego profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelność. Komendant CBŚP zaznaczył, że choć czekają go nowe, bardzo trudne wyzwania, to mając takie doświadczenie niewątpliwie sobie poradzi, a ze strony CBŚP może liczyć zawsze na wsparcie i pomoc.

Następnie głos zabrał nadinsp. Paweł Dobrodziej podkreślając, że cieszy się, iż możemy spotkać się na tej uroczystości pomimo bardzo trudnego czasu. Podkreślił także, że zna pracę obu inspektorów, ich zaangażowanie i doświadczenie.

Podczas swojej przemowy Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział: „Na tak wysokie stanowiska nie awansuje się z przypadku, jest to wypadkowa całej kariery, przygotowania merytorycznego, profesjonalizmu, zaangażowania – te wszystkie cechy trzeba łączyć, żeby być skutecznym i aby mieć szanse na awans, te cechy łączą obu Panów inspektorów.  

Podczas swojej wypowiedzi inspektor Adam Cieślak powiedział m.in., że 18 lat temu przychodząc do Biura zaciągnął kredyt, który ma nadzieję że spłacił, ale ocenę pozostawia współpracownikom, którym podziękował za wiele lat „doli i niedoli, trudnych i łatwych chwil”, zdobył w ten sposób doświadczenie, które przyda się teraz na nowym odcinku pracy zawodowej. Podkreślił, że miał szczęście pracować ze wspaniałymi ludźmi, tworzącymi wyjątkową atmosferę. Zwracając się do nadinsp. Pawła Półtorzyckiego i jego zastępców podziękował za współpracę, ale przede wszystkim za relacje zawodowe i osobiste. Na zakończenie przemowy zaznaczył, że ma nadzieję, że sprosta nowemu, trudnemu zadaniu.

Następnie głos zabrał inspektor Marek Odyniec, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Inspektor Marek Odyniec podziękował za olbrzymi kredyt zaufania, którym go obdarzono i podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby pion ekonomiczny był tak dobrze oceniany, jak do tej pory.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

*******************************************************************************************************************************

Inspektor Marek Odyniec ma 55 lat. Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1991 roku w KRP w Lublinie. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  •     2006 r. - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Lublinie CBŚ KGP,
  •     2010 r. – Naczelnik Zarządu w Lublinie CBŚ KGP,
  •     2016 r. – Naczelnik Zarządu w Rzeszowie CBŚP,
  •     2018 r. – Naczelnik Zarządu w Lublinie CBŚP,
  •     2021 r. – p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

ij

Powrót na górę strony