Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prywatne akty oskarżenia w związku z artykułem prasowym Łukasza Maziewskiego

Data publikacji 18.01.2021

Informujemy, że w artykule pt. „Impreza pogrążyła zastępcę komendanta głównego? Wśród policjantów wrze” autorstwa Łukasza M., zamieszczonym na portalu internetowym o2.pl, zawarto nieprawdziwe informacje wprowadzające czytelników w błąd i naruszające dobre imię byłego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Bracha, w przeszłości pełniącego funkcję Komendanta CBŚP, jak również obecnej kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji, w związku z czym skierowano do sądu prywatne akty oskarżenia przeciwko autorowi materiału prasowego. Ponadto podjęto działania zmierzające do sprostowania nieprawdziwych informacji opublikowanych dnia 6 stycznia 2021 r.

W dniu 6 stycznia 2021 roku na portalu internetowym o2.pl został opublikowany artykuł pt. „Impreza pogrążyła zastępcę komendanta głównego? Wśród policjantów wrze” z treści którego wynika, że były Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz kadra kierownicza Centralnego Biura Śledczego Policji brali udział przed świętami w imprezie zorganizowanej w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie. W treści artykułu użyto takich stwierdzeń jak „Zrobili sobie imprezę przed świętami, w hotelu, na bogato. Cała wierchuszka CBŚP. W samym środku pandemicznych obostrzeń.”. Ponadto autor artykułu podkreślił, iż „O tej imprezie aż huczy. Znajomi z CBŚP nie potwierdzają i nie zaprzeczają, ale tam zawsze umieli się dobrze bawić”.

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że przedstawione informacje są nieprawdziwe oraz bezpośrednio zniesławiły oraz naruszyły dobra osobiste wymienionych w artykule osób tj. nadinsp. Kamila Bracha, byłego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców. Należy zdecydowanie podkreślić, że w okresie przedświątecznym nikt z wymienionych osób nie organizował, ani nie wydawał zgody, jak również nie brał udziału w żadnej imprezie w hotelu. Podkreślić również przy tym należy, że nadinsp. Paweł Półtorzycki wielokrotnie przypominał na odprawach podwładnym o konieczności stosowania się do zasad wynikających z panującej sytuacji epidemicznej.

Przedstawiony materiał wprowadza opinię publiczną w błąd, podważając zaufanie do kierownictwa Policji, szczególnie naruszając w sposób nieuprawniony dobre imię Centralnego Biura Śledczego Policji, jako jednostki organizacyjnej Policji zajmującej się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Należy również zaznaczyć, iż autor artykułu Łukasz M. przesłał pytania na adres służbowy rzecznika prasowego CBŚP w dniu 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.56, w dniu ustawowo wolnym od pracy, natomiast o godz. 14.00 tego samego dnia tekst został już opublikowany, przed otrzymaniem oficjalnej odpowiedzi, co tylko potwierdza brak należytej staranności przy przygotowywaniu materiału prasowego. Autor otrzymał odpowiedź telefoniczną, jednakże nie powstrzymało go to przed opublikowaniem zniesławiających treści. Pomimo otrzymania informacji, że zarówno nadinsp. Kamil Bracha ani nikt z kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji nie organizował, ani nie uczestniczył w grudniu 2020 r. w imprezie organizowanej w hotelu, artykuł pojawił się na stronie wprowadzając opinię publiczną w błąd.

Z uwagi na przedstawienie kłamliwych informacji w mediach, nadinsp. Kamila Bracha oraz nadinsp. Paweł Półtorzycki zdecydowali o podjęciu kroków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Przypomnieć bowiem należy, że dziennikarz jest zobowiązany działać zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa, a także zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. 

Powrót na górę strony