Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Centralnym Biurze Śledczym Policji

Data publikacji 17.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Centralnym Biurze Śledczym Policji związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Centralnym Biurze Śledczym Policji zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronie.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji realizowane jest przez Wydział Kontroli CBŚP.

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
ul. Podchorążych 38
02-463 Warszawa

  • faksem – na numer: +48 22 60 127 54
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e - mail: skargi@cbsp.policja.gov.pl

WAŻNE!

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  • dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (22) 60 150 48 w godz. 9:00 - 17:00 w poniedziałki oraz w godz. 9.00 – 15.00 w pozostałe dni robocze.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Powrót na górę strony
Polska Policja