Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja CBŚP i SG. Rozbity gang ułatwiający nielegalny pobyt cudzoziemcom w Polsce

Data publikacji 05.03.2019

Dzięki współpracy CBŚP, SG i PK rozbito zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymano 16 podejrzanych, w tym 13 Polaków i 3 obywateli Ukrainy. Zatrzymani w Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzuty m.in. dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium RP czy fałszowania dokumentów. Z wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc prawie 500 cudzoziemcom mogli zarobić blisko 920 tysięcy euro.

W akcji wymierzonej w rozbicie grupy przestępczej wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i CBŚP. Przeszukano kilkadziesiąt miejsc użytkowanych przez członków grupy. Czynności procesowe prowadzone były jednocześnie na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.

Zatrzymanie 16 podejrzanych, to wynik śledztwa prowadzonego od stycznia 2018 roku przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Sprawa nadzorowana jest przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa działająca na terenie całego kraju zajmowała się legalizacją pobytu w Polsce m.in.: obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu, Indii. Według śledczych niemal 500 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i użytkowania podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli liczną dokumentację, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz blisko 250 tysięcy złotych w różnej walucie. Według wstępnych ustaleń śledczych grupa realizując przestępczy proceder mogła osiągnąć zyski sięgające do 920 tysięcy euro.

W Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy polegający na tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Materiał foto i video: SG, KWP w Radomiu, KSP i CBŚP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 49.26 MB)

Powrót na górę strony