Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Święta Policji w CBŚP

Data publikacji 24.07.2018

Tegoroczne obchody Święta Policji w CBŚP miały szczególny charakter, połączone zostały z nadaniem sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji. W trakcie uroczystości odznaczono wyróżnionych medalami za długoletnią służbę oraz medalami za zasługi dla Policji. W dzisiejszych obchodach 99. rocznicy powstania Policji Państwowej uczestniczyli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, przedstawiciele instytucji i innych służb oraz policjanci i pracownicy CBŚP.

Uroczystość Święta Policji CBŚP oraz nadania i wręczenia sztandaru odbyła się dzisiaj, na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Romana Maciejewskiego I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników CBŚP. Dziękując za codzienny trud podkreślił, że osiąganie kolejnych sukcesów jest zasługą wspólnej pracy, a ufundowany sztandar jest symbolem etosu zawodowego. Podkreślił, że : „W 99. rocznicę powstania Policji Państwowej, w 100-leciu odzyskania Niepodległości, w dniu Święta Policji spotykamy się ponownie, aby w sposób szczególnie i uroczysty powitać w Naszym Biurze Sztandar Centralnego Biura Śledczego Policji, ufundowany w dowód uznania dla całej Naszej formacji, za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji Pan Grzegorz Piechowiak przekazał weksylium osobie upoważnionej do wręczenia sztandaru w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi, który wręczył sztandar Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamilowi Bracha. Po prezentacji sztandar został przekazany do rąk pocztu sztandarowego. Sztandar CBŚP został poświęcony przez ks. biskupa dr Józefa Guzdka Biskupa Polowego Wojska Polskiego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, ks. Jana Kota Kapelana Komendy Głównej Policji, ks. Andrzeja Bołbota Naczelnego Prawosławnego Kapelana Policji.

Akt Wręczenia Sztandaru podpisał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk oraz Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Wolą Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta CBŚP było takie gospodarowanie zebranymi środkami, aby przekazać pozostałą kwotę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W dniu wręczenia weksylium Prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając odebrała z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji Pana Grzegorza Piechowiaka oraz Komendanta CBŚP nadinsp. Kamila Brachy symboliczny czek o wartości 60 tysięcy złotych.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczanie odznaczeń. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk udekorował wyróżnionych medalami za długoletnią służbę oraz medalami za zasługi dla Policji. Panu generałowi towarzyszył Komendant CBŚP. Medale za zasługi dla Policji otrzymali przedstawiciele MSWiA, Prokuratury Krajowej oraz niemiecki oficer łącznikowy do spraw celnych. Podczas uroczystości odznaczeni zostali także wyróżniający się policjanci i pracownicy cywilni CBŚP.

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy CBŚP skierowali w okolicznościowych listach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk skierował słowa uznania i wdzięczności do funkcjonariuszy CBŚP mówiąc, że jest to dla niego sentymentalna podróż, ponieważ przez wiele lat był związany z Biurem. Dziękując powiedział: „To w jakim miejscu jest dziś CBŚP, to zasługa Was policjantów oraz kadry kierowniczej”, zaznaczył także, że słowo „dziękuję” nie oddaje nawet w najmniejszym stopniu tego, jak kierownictwo Polskiej Policji jest Wam wdzięczne, za to co robicie każdego dnia na służbie”. Podkreślił także, że z CBŚP uczyniono markę, która jest rozpoznawalna za granicą kraju.

W uroczystości udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, pod batutą kapelmistrza – mł. insp. Janusza Trzepizura oraz Kompania Reprezentacyjna Policji, pod dowództwem nadkom. Romana Maciejewskiego.

Uroczystość uwieńczył pokaz sprawności grup realizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji.

Nadanie i wręczenie Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji

Zdjęcia: Zespół Prasowy CBŚP, Marek Krupa KGP

 

Film Uroczyste obchody Święta Policji w CBŚP

Pobierz plik Uroczyste obchody Święta Policji w CBŚP (format mp4 - rozmiar 46.2 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.8 MB)

Powrót na górę strony