Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie i wręczenie Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 24.07.2018

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla CBŚP 24 lipca 2018 roku został nadany i wręczony Sztandar dla Centralnego Biura Śledczego Policji. Ufundowanie tego weksylium – symbolu etosu zawodowego, funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji jest wyrazem wdzięczności w uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Z inicjatywy przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Sejmu RP VIII kadencji w czerwcu 2017 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji w składzie: przewodniczący – Grzegorz Piechowiak, wiceprzewodnicząca – Katarzyna Czochara, sekretarz – Dariusz Kubiak, członkowie –  Michał Cieślak, Bernadeta Krynicka, Iwona Michałek.

Odnosząc się z szacunkiem do tej trudnej służby wolą fundatorów było uhonorowanie wszystkich, którzy znaczną część swojego życia poświęcają na realizację niebezpiecznych zadań służbowych. Ufundowanie tego weksylium – symbolu etosu zawodowego, funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji jest wyrazem wdzięczności w uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wolą fundatorów było także, aby ten sztandar – dar społeczeństwa był chlubą i dumą dla wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników CBŚP, a złożone na niego ślubowanie pozostawiło w sercu wzruszenie i związało na trwałe losy z Policją tych, dzięki którym zapisują się kolejne karty historii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Stroną główną płata sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy karmazynu polskiego. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Pod godłem jest umieszczony półkolem napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA” haftowany srebrnym szychem.

Stroną odwrotną płata sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy granatowej. Na stronie odwrotnej pośrodku jest umieszczona haftowana srebrnym szychem gwiazda składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy znajduje się rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa o obrzeżu haftowanym złotym szychem. Pole tarczy herbowej stanowi pole ochronne dla  znajdującego się w nim znaku Centralnego Biura Śledczego Policji. Na tle konturu mapy Polski widoczny jest stylizowany biały orzeł ze wzniesionymi skrzydłami, który trzyma w szponach ośmiornicę. Kontur mapy Polski ma barwy Rzeczypospolitej Polskiej, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny czerwonego. Tło pod wszystkie elementy logo stanowi uproszczona odznaka policyjna. Dolne zwieńczenie znaku stanowi stylizowana wstęga z napisem "CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI". Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI – litery są haftowane srebrnym szychem.

W rogach płata sztandaru są umieszczone wieńce, haftowane srebrnym szychem, złożone z dwóch gałązek – wawrzynu i dębiny, zwane „wieńcami laurowo – dębowymi”. W utworzonych przez nie polach znajduje się symbol służby śledczej oraz w górnym rogu płata przy drzewcu – wizerunek patrona Policji.

Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu.

Drzewce sztandaru jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne połączone tuleją z białego metalu. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, dolnym brzegiem tulei dochodząca do górnego brzegu płata sztandaru, na dolnym – trzewik w formie okucia z białego metalu. Do drzewca przytwierdzono czternaście gwoździ honorowych i pięć gwoździ pamiątkowych. Wygrawerowano na nich następujące napisy: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru CBŚP, Korpus Generałów Policji, Korpus Oficerów Policji, Korpus Aspirantów Policji, Korpus Podoficerów Policji, Korpus Szeregowych Policji, Pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji, Stowarzyszenie Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Kapelan Policji oraz 15 IV 2000 r. utworzenie CBŚ KGP, 9 X 2014 r. utworzenie CBŚP, 24 VII 2017 r. nowa siedziba CBŚP (co oznacza otwarcie nowej siedziby CBŚP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie), 13 XI 2017 r. XX - lecie Fundacji PWiSpPP (co oznacza XX - lecie powstania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach), 24 VII 2018 r. sztandar CBŚP (co oznacza wręczenie sztandaru CBŚP).

Drzewce sztandaru zwieńcza głowica sztandaru składająca się z wizerunku orła policyjnego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z elementu łączącego z tuleją – stopki oraz tulei, w której znajduje się miejsce na zminiaturyzowaną fotokopię aktu nadania sztandaru. Tuleja łączy głowicę z drzewcem. Głowica wykonana jest z białego metalu. Na przedniej ścianie głowicy, zgodnie ze stroną główną płata sztandaru, znajduje się napis „POLICJA”, którego litery są polerowane, wykonane reliefem wklęsłym. Na tulei głowicy po stronie głównej płata sztandaru jest zawiązana w kokardę szarfa sztandaru o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą barwy srebrnej, taką jak płat sztandaru.

mł. insp. Barbara Żebrowska

Zdjęcia: Zespół Prasowy CBŚP, Marek Krupa KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja