Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i zastępców

Data publikacji 10.11.2016

Akty powołania na stanowisko komendanta CBŚP i zastępców komendanta wręczył dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński w obecności kierownictwa KGP. Komendantem CBŚP został insp. Kamil Bracha, a zastępcami: insp. Paweł Półtorzycki i mł. insp. Adam Cieślak, pełniący dotychczas obowiązki na tych stanowiskach.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem w KGP została zorganizowana uroczysta zbiórka z okazji wręczenia aktów powołania na stanowiska komendantów CBŚP. W uroczystości wzięli udział wiceminister Jarosław Zieliński i komendant główny nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami, kadra kierownicza KGP i CBŚP.

Na początku wiceministrowi Zielińskiemu został złożony meldunek o rozpoczęciu uroczystej zbiórki. Po tym wprowadzono sztandar Komendy Głównej Policji. Jako pierwszy zabrał głos nadinsp. Jarosław Szymczyk, który podkreślił, że jest to szczególny dzień w historii polskiej Policji, ponieważ został skompletowany skład, który pokieruje Centralnym Biurem Śledczym Policji.

- Po długim okresie kompletujemy kierownictwo istotnej komórki w naszej formacji, funkcjonującej w sposób prestiżowy – podkreślił komendant Jarosław Szymczyk. – Dzieje się tak, ponieważ służą tu wspaniali ludzie.

Komendant Szymczyk wspomniał o kilku spektakularnych sukcesach CBŚP, podkreślił również bardzo dobrą współpracę międzynarodową z policjami Hiszpanii, Litwy i Holandii w wielu sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej.

Następnie wiceminister Jarosław Zieliński w asyście komendanta głównego nadinsp. Jarosława Szymczyka wręczył akty powołania na stanowiska insp. Kamilowi Bracha, insp. Pawłowi Półtorzyckiemu i mł. insp. Adamowi Cieślakowi.

- Widujemy się na tej sali podczas szczególnie ważnych wydarzeń – powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister SWiA – Kilka miesięcy temu była to konferencja po zatrzymaniach w Hiszpanii. Dziś spotykamy się tu również z bardzo ważnego powodu – podkreślił. – Ustabilizowaliśmy sytuację na stanowiskach, od których tak wiele zależy. Mamy bowiem do czynienia z trudnym przeciwnikiem – przestępcami, dysponującymi narzędziami i finansami, działającymi zorganizowanie. CBŚP to ważny element pracy policji. Możemy być dumni z tej pracy.

Wiceminister wyraził też nadzieję na kolejne sukcesy dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną.

Komendanta CBŚP Kamil Bracha powiedział, że to wielki dzień w jego życiu, duże wyzwanie i ma świadomość wielości zadań przed nim.

- Te cztery miesiące, podczas których pełniłem obowiązki komendanta CBŚP, zostało wykorzystanych w sposób właściwy – powiedział insp. Bracha. – Warto było dla tego dnia wstąpić do Policji 22 lata temu, warto było skończyć Szczytno, warto było ciężko, sumiennie i rzetelnie pracować, by zostać dzisiaj komendantem CBŚP.

Komendant CBŚP Kamil Bracha podziękował kierownictwu polskiej policji i kadrze KGP i CBŚP za wsparcie działań prowadzonych przez CBŚP i podkreślił, że bez takiej współpracy byłoby trudno wypełniać określone zadania.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu.

kom. Agnieszka Hamelusz

 

Film Powołanie komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i zastępców

Pobierz plik Powołanie komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i zastępców (format mp4 - rozmiar 24.15 MB)

Film Powołanie komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i zastępców

Pobierz plik Powołanie komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i zastępców (format mp4 - rozmiar 46.3 MB)

Powrót na górę strony