Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” z udziałem „łowców cieni” i oficerów łącznikowych ENFASTu

Data publikacji 02.04.2016

Czterodniowa konferencja, która odbyła się w Warszawie miała na celu wymianę doświadczeń funkcjonariuszy zajmujących się poszukiwaniami, zwiększenie poziomu wykorzystania kanałów wymiany informacji i zacieśnienie współpracy między policjantami. Wzięli w niej udział policjanci funkcjonujący w ramach Enfastu, czyli Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych, jak również zaproszeni prelegenci z krajów europejskich. Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konferencję oficjalnie otworzyła Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Renata Skawińska, która podkreśliła rolę międzynarodowej współpracy przy poszukiwaniach niebezpiecznych przestępców.

Pierwszym z prelegentów był Wolfgang Schotte z Bundeskriminalamt z Wiesbaden, który przedstawił znaczącą rolę Enfastu, czyli Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych.

- Dzięki współpracy międzynarodowej i szybkiej wymianie potrzebnych informacji zatrzymaliśmy w 2015 roku 239 poszukiwanych najbardziej niebezpiecznych przestępców. – W grę wchodzą osoby poszukiwane przede wszystkim za zbrodnie – tłumaczył Schotte, podając przykład Polaka, który dopuścił się podwójnego zabójstwa małżeństwa w Austrii.

Jak się okazało podczas współpracy ramach Enfastu, mężczyzna ten miał również na koncie zabójstwo w Szwecji. 29-letni Dariusz K. został zatrzymany na dworcu w Dusseldorfie (Niemcy), chwilę po tym jak wysiadł z pociągu.

Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawiciele Interpolu i Europolu i również polscy policjanci pracujący przy poszukiwaniach osób ściganych. Omówione zostały procedury dotyczące europejskiego nakazu aresztowania, jak też aspekty prawne dotyczące poszukiwań osób na wniosek krajowych i zagranicznych organów ścigania.

O zatrzymaniach mówili też policjanci CBŚP, tzw. łowcy cieni. Na swoim koncie mają od momentu powstania, czyli tj, 1 czerwca 2011 r. 210 osób zatrzymanych, w tym poza granicami kraju 86. Zatrzymani to liderzy i członkowie zorganizowanych grup przestępczych, dokonujących czynów o największym ciężarze gatunkowym, zarówno jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, narkotykową jak i ekonomiczną. Jeden z ostatnich sukcesów „łowców” to zatrzymanie Kajetana P. na Malcie wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Poszukiwań Celowych KWP Poznań.

O projekcie


Wydział I Zarządu III Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Biurem Finansów KGP we wrześniu 2014 r. złożył wniosek aplikacyjny w otwartym konkursie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 dla programu operacyjnego PL15: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Zgłoszony projekt: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości – międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” znalazł się na II miejscu listy rankingowej.

Celem projektu, którego wartość wynosi 1 206 520 zł (kwota dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego to 1 025 542 zł) jest wzrost zdolności policjantów w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania kanałów wymiany informacji, takich jak SIS II, SIRENE, SIENA, ENFAST. Realizacja projektu pozwoli także na podniesienie kwalifikacji językowych policjantów oraz wzrost poziomu efektywności współpracy krajowej i zagranicznej w realizacji poszukiwań międzynarodowych.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2016 roku.

kom. Agnieszka Hamelusz

 

 

Powrót na górę strony