Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grupa narkotykowa rozbita przez CBŚP

Data publikacji 03.02.2016

Policjanci CBŚP zatrzymali 11 osób, które zajmowały się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających m.in. na terenie Krosna, Rzeszowa i Rymanowa. Narkotyki, którymi handlowano, to głównie amfetamina i marihuana. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby powiązane ze środowiskami pseudokibicowskim i motocyklowym.

Początek sprawy miał miejsce w grudniu 2014 roku, kiedy to do policjantów CBŚP dotarły informacje o przestępczej działalności osób wywodzących się z środowiska pseudokibiców klubu piłkarskiego z Rzeszowa, które zajmować się miały przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków na terenie kilku województw Polski.  Policjanci, prowadząc działania, ustalili, iż członkowie rozpracowywanej grupy w zakresie obrotu narkotykami ściśle współpracują z osobami wywodzącymi się z klubu motocyklowego. Ustalono także, że narkotyki na teren Podkarpacia dostarczane były głównie z województwa małopolskiego, ale również z terenu innych województw. Do odbiorców trafiały za pośrednictwem stworzonej siatki dilerów wywodzących się ze środowiska zarówno pseudokibicowskiego, jak też motocyklowego. Narkotykami wprowadzanymi do obrotu były głównie amfetamina oraz marihuana. 

W styczniu 2016 roku, w ramach śledztwa nadzorowanego przez  Prokuratur Okręgową w Krośnie, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadzili pierwszy etap  operacji wymierzonej w liderów oraz głównych członków grupy zajmujących się transportem, magazynowaniem i handlem narkotykami. 

W trakcie skoordynowanych działań na terenie dwóch województw, tj. podkarpackiego oraz małopolskiego, zatrzymano  łącznie jedenaście osób. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałym udział w grupie przestępczej. Ponadto zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu narkotyków.

Na wniosek CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Krośnie wobec 5 zatrzymanych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres  3 miesięcy, wobec pozostałych zastosowane zostały  środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, policyjnego dozoru, oraz zakazu opuszczania kraju.

CBŚP Rzeszów

Film Grupa narkotykowa rozbita

Pobierz plik Grupa narkotykowa rozbita (format mp4 - rozmiar 3.27 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja