Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni zatrzymani za wyłudzenia VAT-u, straty sięgają nawet 2 miliardów złotych

Data publikacji 26.01.2016

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze ABW zatrzymali, pod zarzutem wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy, dyrektora handlowego jednej ze spółek działających na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji. Jest to kolejny etap sprawy, w której do chwili obecnej przedstawiono zarzuty łącznie 159 osobom. Szacuje się, że grupa w okresie od 2010 do 2015 roku naraziła Skarb Państwa na stratę około 2 miliardów złotych z tytułu nienależnego podatku VAT.

18 i 19 stycznia 2016 roku funkcjonariusze delegatury ABW w Łodzi przy współpracy policjantów CBŚP Zarządu w Krakowie zatrzymali dyrektora handlowego jednej ze spółek działających na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz statutowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji. Są to kolejni zatrzymani członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu m.in. olejem rzepakowym. Sprawcy przy wykorzystaniu szeregu podmiotów gospodarczych organizowali obrót olejem w ramach krajów członkowskich UE, zyskując w ten sposób możliwość zwrotu podatku VAT z tytułu różnic w stawkach.

Jest to kolejny etap realizacji wątku w ramach rozległej sprawy, w której do chwili obecnej przedstawiono zarzuty łącznie 159 osobom, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych, a także prania pieniędzy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w ramach całego śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza w okresie od 2010 do 2015 roku naraziła Skarb Państwa na stratę około 2 miliardów złotych z tytułu nienależnego podatku VAT.

W wątku prowadzonym przez Zarząd w Krakowie CBŚP wspólnie z delegaturą ABW w Łodzi występuje 40 podejrzanych. Wobec 11 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych - w sumie na 4 mln złotych. Szacuje się, że kwota wypranych przez grupę środków pieniężnych sięga 1 miliarda.

Ponadto zajęto mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o łącznej wartości ponad 46 milionów złotych, w postaci nieruchomości, samochodów i innych ruchomości, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i urzędami kontroli skarbowej w Katowicach i Łodzi. Kolejna wątki sprawy zostały powierzone zarządom CBŚP w Krakowie, Katowicach i Opolu. Sprawa ma charakter rozwojowy, wielowątkowy i wieloosobowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

CBŚP Kraków

Powrót na górę strony