Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania CBŚP w 2015 roku: zwalczanie przestępczości narkotykowej

Data publikacji 26.01.2016

Rozpoznawanie i zwalczanie zorganizowanych grup narkotykowych to jedno z głównych zadań CBŚP. O konsekwentnej walce z tego typu przestępczością świadczą liczby: w 2015 r. zlikwidowano 131 plantacji marihuany i 14 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zabezpieczono też m.in. 3,2 tony khatu, 520 kg marihuany i 350 kg amfetaminy.

W 2015 roku na terenie Polski działało 237 grup narkotykowych - o 31 mniej niż w 2014 roku. Dla porównania w zeszłym roku w zainteresowaniu śledczych z CBŚP było 320 grup ekonomicznych (w 2014 r. - 388) i  190 kryminalnych (w 2014 r. - 155).

Walka ze zorganizowaną przestępczością narkotykową to ważne zadanie policjantów CBŚP. Walka o tyle trudna, że przestępstwa narkotykowe tym różnią się od innych, że nie ma w nich osób, które uważają się za pokrzywdzone - nikt nie jest więc zainteresowany, aby takie przestępstwo zgłosić organom ścigania.   Dlatego tak ważne jest zdobywane przez lata doświadczenie śledczych z CBŚP, ich inwencja w rozpracowywaniu grup, umiejętność sprawnego wykorzystywania narzędzi operacyjnych i analitycznych, ale też ciągła wymiana informacji, także z policjantami innych państw.

W sumie  w 2015 r.  roku policjanci CBŚP podczas swoich realizacji zabezpieczyli  prawie 1,4 tony różnych narkotyków: najwięcej marihuany - ponad 520 kg (w 2014 r. - ponad 1,4 tony), haszyszu - ponad 480 kg (w 2014 r. - ponad 23 kg) i amfetaminy - ponad 350 kg (w 2014 r. - ponad 320 kg).  Śledczy przejęli też m.in. ponad 50 tys. sztuk ecstazy (w 2014 r.  - ponad 28 tys. sztuk), prawie 7 tys. litów BMK, prekursora do wytwarzania amfetaminy (w 2014 r. - 465 litrów) i ponad 23 kg kokainy (prawie 22 kg). Do niewątpliwych sukcesów CBŚP trzeba zaliczyć przejęcie ponad 3 ton khatu (rośliny uważanej za naturalny odpowiednik amfetaminy).

Policjanci CBŚP udaremnili rekordowy przemyt khatu ►
Zabezpieczono narkotyki warte milion złotych ►
Przejęta amfetamina warta co najmniej 300 tys. złotych ►
Gigantyczny magazyn BMK ujawniony przez policjantów CBŚP ►
Zabezpieczenie 420 kg haszyszu przemycanego TIR-em przez przejście graniczne w Świecku ►

W 2015 roku śledczy Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali 131 plantacji marihuany (w 2014 r. - 188) i 14 laboratoriów narkotyków syntetycznych (tyle samo, co w 2014 roku). Plantacje, z tego co obserwują policjanci, są coraz bardziej nowoczesne, wyposażane w profesjonalny sprzęt, często sprowadzany zza granicy. W przypadku laboratoriów narkotyków syntetycznych można z kolei zauważyć, że - chcąc zminimalizować ewentualne straty - gangi często gromadzą w laboratorium tylko tyle prekursorów i odczynników, ile jest potrzebnych do wytworzenie określonej liczby narkotyków.

Zlikwidowana wytwórnia marihuany w Poznaniu ►
Laboratorium amfetaminowe zlikwidowane przez CBŚP ►

Warto podkreślić, że policjanci CBŚP, walcząc z przestępczością narkotykową, uczestniczyli  w 2015 r. w akcjach wymierzonych w producentów dopalaczy. Przykładowo w marcu przechwycono 30 tys. dopalaczy, których wartość oszacowano na ponad 2 mln złotych.  Z kolei pod koniec listopada zabezpieczono ok. 9 tys. dopalaczy - w sumie w prowadzonym w tej sprawie śledztwie zabezpieczonych zostało blisko 40 kg tzw. środków zastępczych.

Zlikwidowany magazyn dopalaczy ►
Zorganizowana grupa przestępcza handlująca dopalaczami rozbita ►

CBŚP

Powrót na górę strony