Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania CBŚP w 2015 roku: zwalczanie przestępczości ekonomicznej

Data publikacji 23.01.2016

Zlikwidowanie 59 wytwórni krajanki tytoniowej i 9 fabryk papierosów, zabezpieczenie mienia przestępczego o wartości ponad 625 mln złotych, postawienie 734 zarzutów prania pieniędzy - to tylko niektóre liczby pokazujące skuteczność walki policjantów CBŚP ze zorganizowaną przestępczością o charakterze ekonomicznym.

Od kilku lat, jeśli chodzi o zorganizowane grupy przestępcze, dominują te, które specjalizują się w przestępczości ekonomicznej. Ten trend utrzymał się również w 2015 roku. Pokazują to statystyki: w 2015 roku działało 320 grup ekonomicznych (w 2014 r. - 388),  237 narkotykowych (w 2014 r. - 268)  i  190 kryminalnych (w 2014 r. - 155). Na uwagę zasługuje też fakt, że liczba grup przestępczych o charakterze ekonomicznym, jeśli porównamy statystyki z 2014 i 2015 r., zmniejszyła się  aż o 68.

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością ekonomiczną jest jednym z priorytetów postawionych przed policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji. Główne zadania, jakie realizowano w tym zakresie w 2015 r.,  to: walka z tzw. przestępczością tytoniową, zabezpieczanie mienia pochodzącego z nielegalnych dochodów zgromadzonych przez przestępców, czy walka z procederem prania pieniędzy.

Z dostępnych statystyk wynika, że policjanci CBŚP coraz dotkliwiej uderzają w te grupy przestępcze, które specjalizują się w obrocie podrobionymi papierosami, a także organizują nielegalne fabryki papierosów i wytwórnie krajanki. W  2015 r. policjanci CBŚP zlikwidowali  59 wytwórni krajanki tytoniowej (w 2014 - 24) oraz 9 fabryk papierosów (w 2014 r. - 4). W zeszłym roku zabezpieczono też prawie 187 mln nielegalnych papierosów (w 2014 r. - prawie 89 mln) i ponad 437 ton krajanki tytoniowej  (w 2014 r. - ponad 239 ton).

Przeczytaj o zlikwidowaniu gigantycznej fabryki nielegalnych papierosów ►
Przeczytaj o zlikwidowaniu nielagalnej wytwórni krajanki tytoniowej ►

Jeśli chodzi o zabezpieczanie mienia pochodzącego z nielegalnych dochodów zgromadzonych przez przestępców, ma to olbrzymie znaczenie dla skutecznej walki z przestępczością ekonomiczną - utrata zysków jest bowiem dla przestępców często większą karą niż więzienie. Jak pokazują statystyki, wartość zabezpieczonego majątku wzrasta.  W całym 2015 r. zabezpieczono mienie o wartości ponad 625 mln złotych (w 2014 r. - o wartości ponad 387 mln złotych). Jest to  efekt m.in. tego, że zaczęto, nie tylko w Policji, wprowadzać rozwiązania systemowe - w przypadku CBŚP działania te polegają m.in. na szkoleniach, szybkiej wymianie informacji, ścisłej współpracy z innymi instytucjami, m.in. prokuraturami, urzędami kontroli skarbowej, Izbą Celną czy ABW.

Przeczytaj o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami ►

Walka z przestępczością ekonomiczną to także walka z procederem prania pieniędzy. Tu także, jeśli przyjrzymy się statystykom, widać rosnącą skuteczność działań policjantów CBŚP: wzrasta nie tylko liczba zarzutów stawiany z art. 299 kodeksu karnego, który dotyczy prania pieniędzy - w 2015 r. takich zarzutów przedstawiono 734 (w 2014 r. - 599), ale także liczba podejrzanych o to przestępstwo -  609 w 2015 r. (508 w 2014 r.).

Przeczytaj o rozbiciu grupy handlującej dopalaczami, która "wyprała" co najmniej 80 mln złotych ►

CBŚP

Powrót na górę strony