Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani pseudokibice, którzy handlowali wyrobami tytoniowymi bez akcyzy

Data publikacji 23.06.2015

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Izby Celnej w Łodzi zatrzymali cztery osoby, które, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzały do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 75 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 21 tys. sztuk papierosów. W składzie grupy znajdowali się pseudokibice jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej czwórki.

Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej łódzkiego Zarządu CBŚP od ponad roku prowadził czynności związane z rozpoznaniem zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Z ustaleń policjantów wynikało, że członkami grupy są m.in. pseudokibice jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Grupa rozprowadzała, pochodzące z przemytu papierosy oraz krajankę tytoniową, na terenie targowisk województwa łódzkiego oraz w samej Łodzi.

Funkcjonariusze Policji oraz Izby Celnej przeszukali na terenie Łodzi 14 mieszkań i posesji, ujawniając i zabezpieczając krajankę tytoniową o łącznej wadze 75 kg oraz papierosy w ilości blisko 21 tys. sztuk.

Policjanci zatrzymali 4 osoby w wieku 23 – 65 lat, w tym także osobę, która kierowała procederem. Trzej zatrzymani to pseudokibice łódzkiego klubu piłkarskiego.

Wszystkim zatrzymanym prokurator postawił zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanych mienie wartości ponad 30 tys. zł.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

CBŚP Łódź

Film zatrzymanie podejrzanego

Pobierz plik zatrzymanie podejrzanego (format mp4 - rozmiar 12.02 MB)

Powrót na górę strony