Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa operacja Europolu i Eurojustu - w sumie zatrzymano 49 cyberprzestępców

Data publikacji 11.06.2015

Funkcjonariusze Zespołu Koordynacyjnego Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej, a także policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Cyberprzestepczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, działając pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie wspólnie z Policją i organami ścigania z Włoch i Hiszpanii, przy współpracy ze śledczymi z Belgii, Gruzji i Wielkiej Brytanii i wsparciu Europolu i Eurojustu, rozpracowali międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się praniem pieniędzy, pochodzących m.in. z phishingu dokonywanego wobec obywateli krajów europejskich. Na terenie Polski zatrzymanych zostało do tej sprawy w sumie 18 osób.

9 i 10 czerwca została przeprowadzona przez Europol i Eurojust międzynarodowa operacja wymierzona w cyberprzestępców. W sumie zatrzymanych zostało 49 osó. Działania prowadzone były także w Polsce.

Wczoraj na terenie województwa małopolskiego przeprowadzona została realizacja policjantów w tej sprawie, jedna z ważniejszych, dzięki której do aresztu trafiło pięć osób, w tym mężczyzna, który organizował przestępczy proceder na terenie Polski. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli ponad 160 tysięcy złotych pochodzących z phishingu. 

W sumie na terenie Polski zostało zatrzymanych do tej sprawy 18 osób. Jak wynika z szacunków śledczych, członkowie grupy przestępczej mogli „wyprać” łącznie ponad 7,7 miliona złotych (to kwota pochodząca tylko z przestępstw popełnionych na terenie naszego kraju).

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustw, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien zabezpieczono mienie wartości 1,8 miliona złotych.

Rezultaty operacji „Triangle” są wynikiem śledztw na wielką skalę prowadzonych we Włoszech, w Hiszpanii i w Polsce (Centralne Biuro Śledcze Policji przy udziale  Wydziału Cyberprzestepczości KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie). Celem było rozbicie zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się phishingiem w Internecie. Tego typu przestępstwa są dokonywane przez wyspecjalizowanych przestępców, którzy używają Internetu w celu dokonania oszustw. Ponadto przestępcy wykorzystywali cyberprzestrzeń do „prania” pieniędzy, pochodzących z przestępstw. W ten sposób dokonali defraudacji znacznych ilości pieniędzy od ofiar na terenie całej Europy.

Równolegle prowadzone śledztwa wykazały zaistnienie międzynarodowego oszustwa na ogromną skalę, wyłudzenia milionów euro w krótkim czasie. Podejrzani, głównie z Nigerii i Kamerunu, przesyłali nielegalne zyski poza Unię Europejską poprzez skomplikowaną sieć transakcji związanych z praniem pieniędzy.

W ramach przygotowań do prowadzonej wczoraj i dzisiaj operacji, Eurojust koordynował pozyskiwanie informacji od poszczególnych organów ścigania, jak również zorganizował kilka spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami władz krajowych z Włoch, Hiszpanii, Polski, Belgii i Wielkiej Brytanii. Dzięki tym wszystkim wspólnym wysiłkom, powstał ośrodek koordynacyjny, który przeprowadził operację przy wsparciu Zespołu ds. Analiz Spraw Eurojust, Europejskiego Centrum do walki z Cyberprzestępczością Europolu (EC3) i Wspólnej Grupy Zadaniowej dw. Cyberprzestępczości (JCAT) – nowej instytucji unijnej, stworzonej by wspierać śledztwa dotyczące zwalczania cyberprzestępczości.

Wspólna akcja przyniosła znakomite rezultaty, a jednocześnie uzmysłowiła, że połączenie sił wybranych agend unijnych oraz władz krajowych może z powodzeniem przyczyniać się do zwalczania jednej z najtrudniejszych do wykrycia form współczesnej przestępczości.

Teresa-Angela Camelio, Asystent Narodowego Przedstawiciela Włoch przy Eurojust, skomentowała: „Eurojust odegrał kluczową rolę w promowaniu starań agend unijnych w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości, która wymaga wiedzy, współpracy i koordynacji działań pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi. Rezultaty dwudniowej operacji stanowią wyraźny sygnał dla cyberprzestępców, że będą ścigani pod każdą jurysdykcją”.

Phishing w Internecie: Tego typu cyberprzestępczość, dokonywana przez zorganizowane grupy przestępcze, polega na pozyskiwaniu dostępu do haseł i nazw (nicków) użytkowników w celu nielegalnych działań. Przestępcy zastępują właściwych właścicieli informacji poprzez „phishingowanie” ich danych i w ten sposób uzyskują dostęp do ich kont, co oznacza dostęp do pieniędzy ofiar i ich klientów. Kontrola uzyskiwana w ten sposób przez zorganizowane grupy przestępcze szkodzi wielu klientom internetowym, a jednocześnie generuje miliardy euro zysków dla zorganizowanych grup przestępczych.    

CBŚP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.71 MB)

Powrót na górę strony