Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła od Skarbu Państwa 156 milionów złotych

Data publikacji 23.04.2015

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kontroli Skarbowej zatrzymali kolejnych 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym. Sprawcy narazili Skarb Państwa co najmniej na 156 milionów strat. Szacowana kwota „wypranych” przez grupę pieniędzy to aż 800 milionów złotych.

Sprawcy, przy wykorzystaniu szeregu podmiotów gospodarczych, organizowali obrót olejem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, zyskując w  ten sposób możliwość zwrotu podatku VAT z tytułu różnić w stawkach. W rozpracowanie sposobu działania grupy oraz jej skuteczne rozbicie zaangażowane było Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kontrola Skarbowa.

Jest to kolejny etap realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której dotychczas 25 osobom przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz przestępstw karnych skarbowych, a także „prania brudnych pieniędzy”. Jak wynika z ustaleń śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza w okresie od listopada 2011 roku do lutego 2015 roku naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 156 milionów złotych z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT. Jednocześnie szacuje się, że kwota „wypranych” środków pieniężnych sięga ponad 800 milionów złotych.

Wobec 6 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi w postaci: dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 3.750.000,00 złotych.

Funkcjonariusze, na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien, zajęli mienie o wartości ponad 40.000.000,00 złotych, m.in. nieruchomości, samochody, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

CBŚP Kraków

Powrót na górę strony