Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liderki zorganizowanej grupy okradającej Skarb Państwa zatrzymane

Data publikacji 22.04.2015

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się popełnianiem przestępstw gospodarczych na szkodę Skarbu Państwa oraz praniem brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wynoszą co najmniej 25 milionów złotych. Dotychczas członkom grupy udowodniono "wypranie" 5 milionów złotych. Wśród zatrzymanych są dwie kobiety, które okazały się mózgami przestępczego procederu.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na terenie województwa śląskiego i kujawsko - pomorskiego, 4 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się popełnianiem przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów i doprowadziła do uszczupleń podatkowych na podstawie fikcyjnego obrotu z zagranicą telefonami komórkowymi. Członkowie grupy pozorowali legalną działalność gospodarczą oraz legalizowali środki, pochodzące z przestępstw. Wśród zatrzymanych są dwie liderki grupy przestępczej, które koordynowały proceder przestępczy, zlecały pranie pieniędzy,  a także tworzenie „pustych” faktur. Policjanci zatrzymali również dwóch członków grupy, którzy dokonywali milionowych wpłat na rachunki bankowe i w ten sposób prali brudne pieniądze. Sprawcy, przy wykorzystaniu szeregu firm, znajdujących się na ternie Unii Europejskiej, pozorowali transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na potrzeby tych transakcji tworzone były fikcyjne faktury.

Wartość przepranych środków to co najmniej 5.000.000 zł. Straty na rzecz Skarbu Państwa z tytuły nieodprowadzonego podatku dochodowego wynoszą 25.000.000 zł.

Jest to kolejny etap realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 5 osobom przedstawiono zarzuty, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy.  

Wobec 3 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostałe osoby otrzymały wolnościowe środki zapobiegawcze.

Sprawa ma charakter rozwojowy i w przewidywane są dalsze zatrzymania.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Apeklacyjna w Krakowie.

CBŚP Kraków

Powrót na górę strony