Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za tydzień 15. rocznica utworzenia Centralnego Biura Śledczego

Data publikacji 08.04.2015

W dniu 15 kwietnia 2015 roku minie dokładnie 15 lat od powołania Centralnego Biura Śledczego, obecnie Centralnego Biura Śledczego Policji. Z tej okazji w dniach 14 – 15 kwietnia br. odbędą się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyste obchody, których gospodarzem będzie oczywiście Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igor Parfieniuk. Wśród zaproszonych gości są m.in. Prezydent, Pani Premier, Ministrowie oraz Komendant Główny Policji.

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji powołane zostało w dniu 15 kwietnia 2000 roku z połączenia dwóch biur – Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną (utworzone w 1994r.) oraz Biura do Spraw Narkotyków (utworzone w 1997r.). Ideą twórców CBŚ była potrzeba stworzenia ogólnokrajowej, scentralizowanej służby śledczej, której celem byłaby walka z najpoważniejszą przestępczością - zorganizowaną. W ramach Centralnego Biura Śledczego utworzonych zostało 17 zarządów i 17 wydziałów zamiejscowych na terenie całego kraju, a także 2 zarządy specjalne.

W dniu 9 października 2014 roku Centralne Biuro Śledcze zostało wyodrębnione ze struktury Komedy Głównej Policji i od tego momentu, jako Centralne Biuro Śledcze Policji, stanowi odrębną jednostkę.

Choć dane statystyczne nie odzwierciedlają wszystkich efektów pracy Biura, to jednak pokazują skuteczność pracy funkcjonariuszy i determinację w walce z przestępczością zorganizowaną.

I tak, w latach 2002 – 2014 policjanci CBŚP (wcześniej CBŚ), rozbili 2289 grup przestępczych. Aż 2096 osób to liderzy, którzy usłyszeli zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 20846 to podejrzani, którym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Liczba podejrzanych o pranie pieniędzy to 4380 osób.

W omawianym okresie policjanci CBŚP (CBŚ) zlikwidowali 196 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 573 plantacje konopi indyjskich (dane od 2009 r.). W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 11248 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Dzięki pracy CBŚP (CBŚ) mniejsze straty z tytułu przestępczej działalności poniósł Skarb Państwa, ponieważ policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 875 milionów sztuk papierosów oraz blisko 1,4 miliona litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy, które nie trafiły do obrotu.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi także skuteczne działania ukierunkowane na odzyskiwanie mienia, pochodzącego z przestępstw. Dotychczas funkcjonariusze odzyskali ponad 311 milionów złotych, natomiast na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli u przestępców mienie, którego wartość  oszacowano na ponad 3 miliardy złotych.

CBŚP

Powrót na górę strony
Polska Policja