Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenie w ramach projektu "The Power of Synergy..."

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to kolejne przedsięwzięcie w ramach wspólnego projektu "The Power of Synergy...". Tym razem przedmiotem szkolenia było zwalczanie przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe z użyciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych.

Celem szkolenia było podniesienie sprawności bojowej jednostek realizujących zadania specjalne oraz wzmocnienie współdziałania służb, przyczyniające się bezpośrednio do zacieśnienia obustronnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Szkolenie odbyło się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które dysponuje jednym z najnowocześniejszych obiektów taktyczno - strzelniczych w Europie, posiadającym korytarze taktyczne, pomieszczenia oraz strzelnicę multimedialną. Funkcjonariusze doskonalili m.in. takie elementy, jak podejście, asekuracja, taktyka wejścia do pomieszczeń, przeszukanie pomieszczeń, ochrona własna, kontakt bezpośredni, zwarcie w ciasnych przestrzeniach czy podjęcie wymiany ognia.

Wielokrotność powtórzeń poszczególnych elementów szkoleniowych ma na celu opanowanie umiejętności szybkiej oceny sytuacji, krytycznego myślenia oraz zastosowania odpowiednich standardów, co pozwala na skuteczniejszą walkę z przestępczością.

Niecodzienne przedsięwzięcie, podczas którego ramię w ramię działają funkcjonariusze CBŚP, SG oraz ABW, stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie stawiane są przez świat przestępczy, a którego członkowie najczęściej są uzbrojeni, zdeterminowani do ucieczki i nie wahają się użyć broni przeciwko funkcjonariuszom. Skrajne, niezwykle niebezpieczne dla życia i zdrowia funkcjonariuszy zachowania przestępcy, mogą być tym samym zminimalizowane jedynie poprzez wysokiej klasy wyszkolenie oraz wspólny trening, obejmujący niezliczoną liczbę powtórzeń różnego rodzaju scenariuszy, z jakimi w praktyce mogą spotkać się funkcjonariusze, dokonujący zatrzymań.

Ciekawostką, rozszerzającą proces szkolenia, były stosowane podczas jego toku elementy komunikacji w języku angielskim.

Całość projektu jest współfinansowana z Funduszy Norweskich.

CBŚP / kb

Konferencja otwierająca projekt ►

Podpisanie porozumienia ►

Wspólne ćwiczenia służb►

 

Powrót na górę strony
Polska Policja