Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

p.o. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:
insp. Kamil BRACHA
 

zastępca komendanta:
mł.insp. Mariusz KUDELA 

 

p.o. zastępcy komendanta:
mł. insp. Adam CIEŚLAK

 

p.o. zastępcy komendanta:
insp. Paweł PÓŁTORZYCKI