Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:
nadinsp. Igor PARFIENIUK

Zastępca komendanta:
insp. Robert SIERADZKI

Zastępca komendanta:
mł.insp. Rafał DERLATKA

Zastępca komendanta:
podinsp. Marek BOROŃ