Kierownictwo CBŚP - Kierownictwo - Centralne Biuro Śledcze Policji

Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji:
insp. Renata SKAWIŃSKA
 

Zastępca Komendanta:
mł. insp. Kamil BRACHA

 

Zastępca Komendanta:

mł.insp. Mariusz Kudela