Powołanie Wydziału Operacji Międzynarodowych - Aktualności - Centralne Biuro Śledcze Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Wydziału Operacji Międzynarodowych

Data publikacji 04.06.2010

Z dniem 1 czerwca 2010 roku w ramach Centralnego Biura Śledczego powołany został Wydział Operacji Międzynarodowych – elitarna jednostka zajmująca się działaniami na gruncie międzynarodowym w wielu płaszczyznach mających na celu przeciwdziałania różnorodnym formom przestępczości zorganizowanej.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania struktury do aktualnych potrzeb i zadań realizowanych przez Centralne Biuro Śledcze.

Sytuacja na arenie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości determinuje zmiany w strategii, taktyce oraz strukturze instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zorganizowanej przestępczości nie tylko w Polsce ale również w Europie i na świecie.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymaga natychmiastowych reakcji i działań. Jednym z takich działań jest utworzenie Wydziału Operacji Międzynarodowych.

Wydział Operacji Międzynarodowych skupia funkcjonariuszy przygotowanych zarówno teoretycznie jak i praktycznie; ekspertów - posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości: narkotykowej, kryminalnej, ekonomicznej oraz terroryzmu. Większość ekspertów dysponuje znajomością 2 -3 języków obcych.
 

Polska Policja