Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa grupa przestępcza trudniąca się produkcją i handlem narkotykami rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP i czeskich policjantów z Liberca

Data publikacji 11.05.2016

15 osób zatrzymali policjanci z Liberca i funkcjonariusze CBŚP z Jeleniej Góry podczas wspólnych działań dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie pogranicza. Zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej zlikwidowano laboratoria i linie produkcyjne amfetaminy. Grupie udowodniono wprowadzenie do obrotu 7 kilogramów metamfetaminy. Podczas zatrzymań, policjanci zabezpieczyli 4,5 kg gotowych narkotyków, jak również 700 ml płynnej amfetaminy.

Wspólne działania czeskich i polskich policjantów rozpoczęły się blisko rok temu, kiedy okazało się, że funkcjonariusze obu krajów pracują nad likwidacją grupy przestępczej trudniącej się produkcją i handlem narkotykami na dużą skalę w rejonie przygranicznym.  Policjanci ustalili, że po obu stronach granicy metamfetamina jest zarówno produkowana jak i rozprowadzana. W trakcie działań zarówno w Polsce jak i w Czechach policjanci zlikwidowali dwie linie produkcyjne tego narkotyku. Funkcjonariusze ustalili, że organizację procederu odpowiedzialny jest mężczyzna, który produkuje metamfetaminę w Polsce, a następnie trafia ona za południową granicę. Szybka wymiana informacji, jak również działania po obu stronach zaowocowały zatrzymaniem przez czeskich policjantów 11 osób związanych z procederem handlu narkotykami. Wszystkie zostały tymczasowo aresztowane. Podczas zatrzymań czescy koledzy zabezpieczyli w sumie 250 g narkotyku. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów obywatelom Czech za wytworzenie i wprowadzenie do obrotu na terenie tej republiki 7 kg metamfetaminy.

W tym czasie po stronie polskiej policjanci CBŚP zatrzymali 4 osoby i zabezpieczyli 200 gramów amfetaminy i 700 ml płynnej amfetaminy. Zlikwidowali również laboratorium tego narkotyku. Pozostawało zatrzymanie głównego organizatora przestępczej działalności.  Za mężczyzną czeski wymiar sprawiedliwości wystawił europejski nakaz aresztowania. Policjanci CBŚP zatrzymali go 6 maja pod Jelenią Górą. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze postanowieniem sądu został tymczasowo aresztowany na 7 dni – do chwili rozpatrzenia wniosku o ekstradycję.

Sprawa ma charakter rozwojowy – w dalszym ciągu planowana jest dalsza współpraca z organami ścigania Republiki Czeskiej. 

kom. Agnieszka Hamelusz